ad

Bereken uw energieverbruik

Laatst bijgewerkt: november 2015
123-hyg-hotel-werken--170_08.jpg

dossier De intensiteit van de lichamelijke activiteit wordt uitgedrukt door de Physical Activity Level (PAL). De PAL is een gemiddelde waarde die de energiekost omvat van alle mogelijke activiteiten over een periode van 24 uur.

Elke specifieke taak of bezigheid is gekenmerkt door een geïntegreerde energie-index (IEI: Integrated Energy Index) die de energiekost van die taak in verhouding tot het basale metabolisme (MBR) weergeeft. Deze waarde houdt rekening met de rustpauzes tijdens de activiteit en integreert de energiekost van de verschillende activiteiten waaruit de taak bestaat. Bijvoorbeeld voor een huishoudster vermeldt de IEI de energie verbruikt voor het eigenlijke werk (koken, strijken, wassen enz.) en voor de rustpauzes tussen deze activiteiten.

De PAL van een dag wordt dan het gewogen gemiddelde van de IEI's.

Voorbeeld van een PAL-berekening voor vrouwen

Aantal uren activiteit (ta)

Activiteit

IEI

persoon a

persoon b

persoon c

1. slaap

1,0

8

8

8

2. onderhoud

1,4

7,75

5

7

3. kantoorwerk

1,6

6

-

-

4. sociale activiteiten

1,7

-

2

2

5. fabrieksarbeid

2,3

-

8

-

6. huishoudwerk

2,7

2

1

1

7. veldwerk

3,0

-

-

6

8. sport

6,0

0,25

-

-

PALdag =

1,47

1,65

1,75

Het is mogelijk een gemiddelde PAL-waarde op jaarbasis te bepalen door rekening te houden met het gemiddeld aantal uren activiteit per dag, het aantal werkdagen per week en het aantal werkweken per jaar. Het activiteitenpatroon op jaarbasis kan ingedeeld worden in lichte, middelmatige en zware activiteiten. Hieruit kunnen per leeftijd en volgens geslacht gemiddelde jaar-PAL-waarden berekend worden.

PAL bij verschillende activiteiten
Licht Middelmatig Zwaar
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

1,55

1,56

1,78

1,64 2,10 1,82
huisvrouwen-bedienden
administratief- en
leidinggevend personeel
verkopers
onderhouds-personeel
werknemers in landbouw,

bosbouw en visserij arbeiders


ad


pub