ad

Hoge Gezondheidsraad raadt vaccinatie tegen kinkhoest voor volwassenen aan

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws Kinkhoest (of pertussis) is een van de typische kinderziekten waartegen de meeste kinderen worden gevaccineerd.
De veralgemeende vaccinatie tegen Pertussis van pasgeborenen heeft geleid tot een spectaculaire daling bij zuigelingen van de ernstige verwikkelingen van en overlijdens door deze infectie. Het vaccinatieschema dat tot 2000 werd aanbevolen voorzag de toediening van 4 dosissen op 3, 4, 5 en 13-14 maanden. Sinds 2001 is de aanbevolen vaccinatieleeftijd verlaagd tot 2 maanden, vooral om de zuigelingen zo vroeg mogelijk te beschermen tegen Pertussis en Haemophilus influenza type b.

De laatste jaren wordt echter een stijging van het aantal kinkhoestgevallen vastgesteld. In België werden in 2002 104 kinkhoestgevallen vastgesteld, een cijfer dat toeneemt sinds 1997. De reden van deze toename is nog niet duidelijk maar zou onder meer kunnen verband houden met een stijgende alertheid voor deze infectieziekte, alsook met de nieuwe diagnosemogelijkheden. Studies wijzen ook op een duidelijke vermindering en zelfs het verdwijnen van de immuniteit 5 tot 10 jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie.
Volwassen patiënten vertonen meestal atypische verschijnselen in vergelijking met zuigelingen en kinderen: ze vertonen dikwijls geen of weinig symptomen, met als belangrijkst verschijnsel min of meer hevige en langdurige hoest. Studies tonen aan dat 1/10 tot 1/3 van de gevallen van langdurige hoest bij volwassenen te wijten zou zijn aan een infectie door de kinkhoestbacterie (Bordatella pertussis).
Het voornaamste risico van de besmetting van jongeren en volwassenen is dat ook zuigelingen worden besmet die nog niet gevaccineerd zijn. Het is duidelijk aangetoond dat de intrafamiliale overdracht een belangrijke besmettingsbron is. Volwassen patiënten vormen op dit ogenblik de infectiebron voor zuigelingen.

Sinds 2003, is een nieuw vaccin tegen difterie, tetanus en acellulair kinkhoest (dTpa), bestemd voor de vaccinatie van volwassenen, in België beschikbaar (merknaam Boostrix®).
In een recent advies stelt de Hoge Gezondsheidsraad het volgende voor:
• Eén enkele dosis kinkhoestvaccin zou moeten toegevoegd worden aan de thans aanbevolen herhalingsvaccinatie tegen difterie en tetanus bij jongeren en volwassenen die tijdens hun kinderjaren geen volledige kinkhoestvaccinatie gekregen hebben.
• Mensen die als kind wel volledig zijn ingeënt, kunnen zich op vrijwillige basis opnieuw laten inenten met het nieuwe vaccin.
• Vaccinatie wordt aanbevolen voor volwassenen die in contact komen met zuigelingen (jonge ouders en hun naaste familiecontacten, verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven).

zie ook artikel : Kinderziekten

externe link : Seksueledisfuncties.nl
ad


pub