Wereld Glaucoom Week: Laat uw ogen controleren

Laatst bijgewerkt: december 2019
123-oog-oz-vr-glaucoom-oogarts-170.jpg

nieuws Wereldwijd is glaucoom of ‘groene staar’ één van de belangrijkste en vermijdbare oorzaken van blindheid. Ongeveer 2% van de Belgen boven de leeftijd van 40 jaar heeft glaucoom, vaak zonder het te weten. Dit cijfer stijgt tot 4% bij oudere personen. De kans op glaucoom ligt duidelijk hoger bij personen waarvan een familielid getroffen is door de ziekte.
Glaucoom verloopt meestal pijnloos waardoor veel mensen niet weet dat ze glaucoom hebben. Omdat tijdens het ziekteproces de hersenen lange tijd de gezichtsvermindering camoufleren, wordt bij veel mensen glaucoom pas in een late fase vastgesteld wanneer het gezichtsvermogen onherroepelijk is aangetast.
Wat er eerst, en steeds verder, wordt aangetast is het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het beeld dat een oog kan overzien terwijl het niet beweegt. Als daar heel traag stukken uit verdwijnen, valt dat minder snel op. Daarbij komt nog dat de verdwenen stukken niet als zwarte vlekken in het gezichtsveld verschijnen. Want die stukken worden ingevuld door de hersenen, aan de hand van de informatie die de hersenen over de omliggende zones in beeld ontvangen. Pas als er nog heel weinig informatie uit het oog naar de hersenen komt, zakt het door de hersenen gebouwde kaartenhuis in elkaar, en word je brutaal geconfronteerd met je zware handicap. Op dat moment heeft het oog al vrijwel het volledige gezichtsveld verloren. In laatste instantie verliest het ook nog het scherptezicht, en is het dus volledig blind. Meestal zijn beide ogen aangetast, maar het ene oog is vaak meer aangetast dan het andere.

Controle vanaf 40 jaar
Omdat glaucoom meestal ongemerkt verloopt, wordt aangeraden om vanaf 40 jaar uw ogen te laten controleren.
- Vanaf 40: bij voorkeur om de twee jaar, en minstens om de tien jaar (dus op 40, 50 en 60).
- Vanaf 65: jaarlijks of minstens om de twee jaar
- Risicopersonen (bloedverwanten van glaucoomlijders, diabetici enz.): jaarlijks vanaf 40 jaar.
Bij een oogcontrole meet de oogarts de oogdruk en wordt de oogzenuw onderzocht. Glaucoom valt niet te genezen, maar het is wel mogelijk om verdere achteruitgang van het gezicht te voorkomen, als men ze tenminste vroeg genoeg op het spoor komt.
Een verhoogde oogdruk kan verlaagd worden met aangepaste oogdruppels, met een laserbehandeling of met een heelkundige ingreep.

zie ook artikel : Glaucoom

pub