Is vliegen veilig als u zwanger bent?

Laatst bijgewerkt: mei 2012
zw-buik-170_560_05.jpg

nieuws Vliegen bij een probleemloze zwangerschap houdt geen speciale risico’s in.

Het lichaam ondergaat weliswaar een drukverschil, maar dat heeft geen invloed op de vruchtwatervliezen. In tegenstelling tot uw trommelvliezen staan die immers niet in contact met de buitenlucht.

De natuurlijke straling in een vliegtuig is lichtjes verhoogd, maar het is nooit bewezen dat dat een effect zou hebben op de gezondheid van uw baby. Om de maximale dosis kosmische straling te halen die als veilig wordt beschouwd (1 milliSv/jaar), zou u tijdens uw zwangerschap 25 keer naar de verenigde Staten en bijna 200 keer naar Barcelona kunnen vliegen...

Er bestaat wel een verhoogd risico op een diepe veneuze trombose (bloedstolsels), maar dit risico is hoe dan ook beperkt.
• Eventueel kan u tijdens de vlucht speciale steunkousen (onder de knie, klasse 2) dragen.

• Vraag bij het inchecken ook een zitplaats met voldoende beenruimte. Probeer te zorgen voor een zitplaats aan het gangpad voor meer beenruimte en comfort. Let wel: de meeste luchtvaartmaatschappijen weigeren een stoel bij de nooduitgang voor zwangere vrouwen.

• Loop elk half uur een stukje om trombose te voorkomen.

• Drink voldoende omdat in een vliegtuig de lucht erg droog is.

Tot wanneer mag u vliegen?
Vlieg niet kort voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Er kan nauwelijks hulp geboden worden wanneer zich een complicatie (bv. een bloeding) voordoet, of bij een bevalling in een vliegtuig.
Uit financiële en verzekeringstechnische overwegingen weigeren de luchtvaartmaatschappijen trouwens hoogzwangere vrouwen. Dit verschilt van maatschappij tot maatschappij, informeer u dus vooraf.

Zwangerschap zonder complicaties
Algemene regel is dat u voor een eenlingzwangerschap zonder complicaties na 32 weken geen intercontinentale vluchten meer mag nemen en na 36 weken geen enkele vlucht. Sommige maatschappijen zijn strenger, en verbieden bijvoorbeeld elke vliegreis vanaf 32 of 34 weken.

Zwangerschap met complicaties
Bij een zwangerschap met complicaties (vb. Gezwollen benen, bloedingen, vroegtijdige contracties of ontsluiting enz.) mag u vanaf 34 weken niet meer vliegen. Bij een zwangerschap met complicaties zal u meestal een recent medisch attest moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u geschikt bent om te vliegen. Sommige luchtvaartmaatschappijnen eisen dat u dit attest enkele dagen voor de reis bezorgt, informeer dus steeds vooraf.

Zwangerschap meerling
Bij een zwangerschap van een meerling mag u vanaf 34 weken zwangerschap niet meer vliegen. Sommige maatschappijnen (bv. KLM, Air France, Cathay) zijn strenger en verbieden vluchten vanaf 32 weken.

• De meeste maatschappijen vragen vanaf een bepaalde zwangerschapsduur (vaak vanaf 28 weken) een recent doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum en waarin bevestigd wordt dat u gezond genoeg bent om te vliegen en dat er geen risico bestaat voor de zwangerschap of een vroegtijdige geboorte. Bij een zwangerschap met complicaties zal u altijd zo’n attest moeten tonen.
Sommige maatschappijen zijn erg streng, en aanvaarden geen attesten die ouder zijn dan 7 dagen. Best is om dit attest in meerdere talen te laten opstellen (minstens Nederlands, Frans en Engels).

• Ook direct na de bevalling mag u niet vliegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen vragen een medische verklaring voor passagiers die binnen 7 dagen na de bevalling willen reizen.

• Aangeraden wordt om niet te vliegen met baby’s onder de 6 weken. Omdat hun longetjes nog niet voldoende zijn ontwikkeld, kan vliegen gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. Als het niet echt noodzakelijk is, wordt meestal geadviseerd om te wachten tot de baby 10 maanden is om te vliegen. Dat geldt zeker voor langeafstandsvluchten.
Voor baby’s jonger dan 7 dagen is altijd een medisch attest vereist. De meeste maatschappijnen weigeren baby’s die nog geen 48 uur oud zijn.
Vliegtuigreizen worden afgeraden voor premature zuigelingen en worden door de meeste luchtvaartmaatschappijen geweigerd. Dringend transport in couveuse, met medische begeleiding, kan georganiseerd worden vanaf 48 uur.

Vraag als zwangere altijd reisadvies
• Bespreek een vliegtuigreis altijd met uw arts. Dit betreft niet alleen de mogelijke risico’s van een vliegtuigreis, maar meer nog mogelijke risico’s en voorzorgsmaatregelen (bv. vaccinaties) op uw vakantiebestemming. Doe dit zeker als u bij een vorige zwangerschap bepaalde problemen hebt gehad.

• De ideale periode om te reizen voor een zwangere vrouw situeert zich ongeveer tussen 16 en 28 weken: de eerste zwangerschapscontroles zijn uitgevoerd, de periode van misselijkheid ligt achter de rug, er is minder kans op een miskraam en er bestaat weinig risico op vroegtijdige arbeid.

• Aangezien het risico voor een spontaan miskraam het grootst is tijdens het eerste trimester, stelt u een verre reis beter uit tot na deze periode. Reizen als dusdanig verhoogt het risico voor miskraam niet, maar de opvang van een eventuele ernstige bloeding kan problemen stellen, vooral in afgelegen gebieden.

• Tijdens het derde trimester moet u vooral bedacht zijn op bloedingen, zwangerschapsvergiftiging (gezwollen voeten, hoge bloeddruk, eiwit in de urine) en vroegtijdig breken van de vliezen. Reizen tijdens het laatste trimester wordt ook fysiek moeilijk en oncomfortabel.

• Reizen naar afgelegen gebieden of gebieden met een slechte gezondheidszorg zijn af te raden. De mogelijkheden om medische verzorging te krijgen als u ziek wordt of als er iets misgaat, zijn dan te beperkt. Bij langdurig verblijf in de tropen wordt aangeraden de bevalling te laten plaatsvinden in een land waar hiv gecontroleerd transfusiebloed aanwezig is.

Wist u overigens dat u tijdens de laatste vier maanden van uw zwangerschap in de trein 1ste klas kunt reizen met een treinkaartje 2de klas. Bij controle moet u wel een zwangerschapsattest kunnen voorleggen.


pub