Globaal medisch dossier

Laatst bijgewerkt: May 2013 | 31 reacties

dossier Sinds 1 mei 2002 kan iedereen het beheer van een globaal medisch dossier aan zijn huisarts toevertrouwen. En ook genieten van de 30 procent vermindering op het remgeld voor raadplegingen in het huisartsenkabinet. Voordien konden alleen vijftigplussers dat.

Nieuw sedert 1 maart 2004

Vanaf 1 maart 2004 geldt de remgeldvermindering enkel bij de arts die het GMD bijhoudt, zeg maar bij uw vaste huisarts. Gaat u bij een andere huisarts, wordt u terugbetaald zoals patiënten zonder GMD. Als die andere huisarts eveneens toegang heeft tot uw GMD, bijvoorbeeld omdat hij in dezelfde praktijk werkt, geniet u wel remgeldvermindering.

dr-pil-voorschr-170_400_09.jpg
Om een GMD aan te leggen en bij te houden, mag de huisarts aan elke patiënt per kalenderjaar een vergoeding aanrekenen. Op dit moment bedraagt deze 18,25 euro. De patiënt krijgt dit volledig terugbetaald door zijn ziekenfonds. De voordelen van het GMD blijven geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van aanleg. Als u nu door uw huisarts een GMD laat aanleggen, bent u dus in orde tot eind 2006.

Waarom een globaal medisch dossier?

De huisarts houdt uw medische gegevens bij in een dossier. Maar de kans bestaat dat dit onvolledig is. Andere artsen kunnen informatie over u bijhouden, zonder dat de eerste arts daarvan op de hoogte is. Daardoor ontbreken soms belangrijke elementen of resultaten van onderzoeken. Omdat de specialisten die u raadpleegt, misschien uw medische voorgeschiedenis onvoldoende kennen, bestaat het risico dat ze u onnodige onderzoeken laten ondergaan. Het is dus belangrijk dat alle medische informatie die over u bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en dat één arts voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.
Een huisarts is het best geplaatst om die taak op zich te nemen. Door hem de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg. De verwijzing naar en communicatie met andere zorgverleners kunnen dan gerichter verlopen. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden opgemerkt en bijgestuurd. Tenslotte krijgen u en uw huisarts een totaalbeeld van uw medische geschiedenis.

U beslist vrij. Het beheer van het globaal medisch dossier aan de huisarts toevertrouwen is een vrije en duidelijke keuze van de patiënt.

Als u wenst dat uw huisarts uw globaal medisch dossier samenstelt en beheert, moet u dit uitdrukkelijk vragen tijdens een raadpleging. Chronisch zieken en vijfenzeventigplussers kunnen dit ook bij een huisbezoek doen.
U kan slecht één globaal medisch dossier laten aanleggen door één enkele huisarts. Natuurlijk blijft u altijd vrij om een andere huisarts of een specialist te raadplegen. Maar als de “filosofie” van het RIZIV-systeem “globaal medisch dossier” onderschrijft, overlegt u eerst met uw huisarts vooraleer naar een specialist te gaan. Vraag aan elke arts die u raadpleegt om uw huisarts op de hoogte te houden en hem de nodige informatie door te spelen.

Wat gebeurt er concreet?

voorschrift2.jpg
Aan het globaal medisch dossier is een financieel voordeel verbonden. Er zijn verschillende mogelijkheden.

U wilt uw globaal medisch dossier toevertrouwen aan uw arts. U stelt hem uitdrukkelijk die vraag tijdens een raadpleging. Vanaf het moment dat hij uw globaal medisch dossier bijhoudt, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij hem.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of chronisch ziek, kunt u hem ook tijdens een huisbezoek vragen om uw globaal medisch dossier bij te houden. U geniet 30% vermindering op het remgeld zowel voor een raadpleging als wanneer hij bij u op huisbezoek komt.

Om uw vraag naar het beheren van uw dossier concreet te maken vult u een formuliertje in dat in uw dossier wordt bewaard.

Naast het gewoon honorarium voor de raadpleging of het huisbezoek betaalt u éénmaal per jaar 13 € extra voor het beheer van uw dossier. U ontvangt hiervoor een getuigschrift voor verstrekte hulp.
U bezorgt dit getuigschrift aan uw ziekenfonds en krijgt het bijkomend honorarium van 13 €. volledig vergoed. Dit kan slechts éénmaal per jaar gebeuren, ook als u van huisarts verandert.
U kunt hem ook vragen de betaling van deze bijkomende prestatie (13 €.) rechtstreeks met uw ziekenfonds te regelen. Dit kan nochtans vertraging opleveren in de toekenning van de remgeldvermindering.

Het ziekenfonds registreert de datum van uw aanvraag tot dossierbeheer, zoals vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp. Indien u reeds een globaal medisch dossier hebt, moet u na een jaar een verlenging vragen. Als overgang wordt uw recht op remgeldverlaging met enkele maanden verlengd.

Als u het statuut van zelfstandige heeft kan u enkel genieten van de financiële voordelen van het globaal medisch dossier, indien u verzekerd bent tegen de kleine risico's.

Geheugensteuntje

Om het u makkelijk te maken, bezorgt uw ziekenfonds u een kaartje met daarop uw persoonlijke gegevens. U vult het aan met de naam en het adres van uw arts en met datum waarop u hem uw globaal medisch dossier toevertrouwde. Onderteken het kaartje en bewaar het zorgvuldig.
Het bewijst uw recht op verminderd remgeld. Het kan ook nuttig zijn om specialisten en ziekenhuizen ertoe aan te zetten, hem alle informatie over behandelingen en resultaten van onderzoeken mee te delen. Zorg ervoor dat u het kaartje altijd bij u heeft.
Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw ziekenfondskantoor.

Het ziekenfonds bepaalt of u chronisch ziek bent aan de hand van volgende wettelijke criteria:

• recht hebben gedurende drie maanden op forfait B of C voor verpleegkundige zorg met goedkeuring van de adviserend geneesheer
• recht hebben gedurende zes maanden op een verlaagd
• persoonlijk aandeel voor kinesitherapie E of fysiotherapie met goedkeuring van de adviserend geneesheer
• recht hebben op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen
• voldoen aan de medische voorwaarden voor toekenning van een integratietegemoetkoming categorie III of IV
voldoen aan de medische voorwaarden voor, toekenning van tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie III of IV
• een verhoogde ziekteuitkering genieten tijdens arbeidsongeschiktheid op basis van een erkende nood aan hulp van derden of.
• een forfaitaire tegemoetkoming genieten tijdens arbeidsongeschiktheid omwille van behoefte aan hulp van derden

zie ook artikel : Gratis preventief onderzoek in Globaal Medisch Dossier

bron: Dr.Sweetlove - cm.be
verschenen op : 27/06/2002 , bijgewerkt op 27/05/2013

31 reacties

Globaal medisch dossier

door anoniem, 31 May 2017 om 14:16

er werden 3 poliepen gevonden in mijn blaas en ze moeten verwijderd worden is het mogelijk dat ze nadien trug komen en hoe kan men dat vermijden?

Globaal medisch dossier

door Van de Putte Daniel, 16 January 2017 om 13:07

Ik merk dat er reeds heel wat mensen sinds reeds heel wat jaren vragen hebben gesteld i.v.m. het zelf raadplegen van het GMD. Ik moet tot mijn verbazing vaststellen dat ik tot hiertoe nog geen enkel antwoord op deze vraag heb gezien. heeft mijn vraag zin?

Globaal medisch dossier

door Van de Putte Daniel, 16 January 2017 om 12:56

Kunnen de consultaties en behandelingen bij de tandarts ook bij mijn GMD gevoegd worden en zo ja, moet ik dan ook aan de tandarts de bijdrage voor het GMD betalen? Hoe kan ik thuis op mijn PC mijn GMD raadplegen? Vriendelijke groeten Daniel Van de Putte

Globaal medisch dossier

door DE MUYLDER LISIANNE, 29 June 2016 om 07:45

KAN DIT JE MEDISCH DOSSIER PC ONTVANGEN HOEVEEL KOST DIT DAN VOOR MIJ WANT WEET DAT DIT TER INZAGE BIJ DE HUISARTS LIGT MAAR ALS JE HET OP PAPIER WILT MOET JE ER VOOR BETALEN :Hoeveel kost dit op PC ?????

bekijk alle 31 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub