Is mobiele telefonie van de vierde generatie gevaarlijk?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De operatoren voor mobiele telefonie in België hebben de mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G) gestaag uitgebreid en het aantal zendmasten dat daartoe nodig is ook vermeerderd. Daardoor worden de mogelijkheden voor internetgebruik via de mobiele telefoon (‘smartphone’) uitgebreid en kunnen laptops en tablets ook steeds gemakkelijker en locatie-onafhankelijk via het internet communiceren.

In een nieuw advies buigt de Hoge Gezondheidsraad zich over de mogelijke gezondheidsgevolgen van de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) van het mobiele netwerk en de mobiele telefoon. Ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen zijn over een mogelijke invloed van RF EMV op de gezondheid, is er geen eenduidig antwoord op dit moment. Dat is aan de ene kant geruststellend, daar ook na jaren gebruik geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor gezondheidsschade bij het in acht nemen van door nationale en internationale instanties voorgestelde gezondheidskundige advieswaarden. Maar aan de andere kant weten we onvoldoende over de consequenties van de huidige ‘levenslange, bevolkingsbrede’ blootstelling aan RF EMV van draadloze-communicatiesystemen om een definitieve uitspraak te kunnen doen.

De HGR meent dan ook dat zijn eerdere aanbevelingen, waaronder de aanbevolen gezondheidskundige blootstellingslimieten, nog steeds geldig zijn. Hij ziet de toepassing van het voorzorgsbeginsel daarbij als een middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen. De zorgen betreffen vooral het veroorzaken of bevorderen van kanker, invloed op de ontwikkeling van het kind en overgevoeligheid voor radiofrequente straling.

De vraag of 4G-systemen bijzondere kenmerken hebben waarmee in eerdere beschouwingen niet of onvoldoende rekening is gehouden, beantwoordt de Raad negatief. Aanpassing van de eerdere aanbevelingen gegeven de huidige technologische ontwikkeling acht hij daarom niet nodig. Globaal genomen kwam de Raad tot de conclusie dat het onderzoek geen overtuigende aanwijzingen oplevert die vrees voor gezondheidseffecten rechtvaardigen.

Wel constateert de Raad dat het gebruik van draadloze communicatie in termen van de hoeveelheid uitgewisselde informatie sterk groeit. Die groei, aannemende dat ze doorzet, kan alleen zonder beduidende toename van de niveaus van RF EMV in de leefomgeving worden opgevangen door vervanging van oudere draadloze-communicatietechnologieën door nieuwere, zoals 4G- systemen. Uit het oogpunt van blootstellingsbeperking is het bij blijvende groei wel wenselijk oudere technologieën snel te vervangen.

Sociale gevolgen
Verder plaatst de Raad de relatie tussen draadloze communicatie en volksgezondheid in een breder perspectief. De sterke toename van het gebruik van het internet en onderlinge communicatie ’altijd en overal’ leidt tot andere sociale patronen en veranderend gedrag. Speciale aandacht verdient de verschuiving van het gebruik naar steeds jongere leeftijden. Het bedienen van smartphones en tablets is voor jonge kinderen relatief gemakkelijk en hier liggen de gevaren van dwangmatig gebruik en onwenselijke en ongewenste internetervaringen op de loer. De HGR beveelt aan dat onderzoek naar al deze aspecten van draadloze-communicatietechnologieën wordt gestimuleerd.

U kunt het volledige advies hier downloaden.
http://tinyurl.com/HGR-8927-4G
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram