Zwangeren beschermd tegen ontslag

nieuws De wet beschermt de zwangere werkneemster tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is van haar zwangerschap, tot 1 maand na het postnataal verlof. Gedurende deze periode mag de werkgever geen einde maken aan je arbeidsovereenkomst, behalve om dringende redenen of om redenen die vreemd zijn aan de zwangerschap, bv. diefstal, economische redenen enz.
Je hebt er dus belang bij je werkgever zo vroeg mogelijk in te lichten, bij voorkeur door middel van een medisch attest, per aangetekend schrijven of door persoonlijke overhandiging (voor ontvangst getekende kopie). Je bent verplicht dit te doen uiterlijk 8 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.
Als je werkgever je tijdens deze periode van zwangerschapsbescherming toch ontslaat zonder grondige reden,moet hij de volgende vergoeding betalen:
- forfaitair loon gelijk aan het brutoloon van zes maanden;
- alle vergoedingen die voortvloeien uit de verbreking van de arbeidsovereenkomst.
Indien je betrekking officieel wordt opgezegd vóór of tijdens het zwangerschapsverlof, dan wordt de opzeggingstermijn opgeschort gedurende de wettelijke arbeidsonderbreking van 15 weken.
Indien jij zelf je betrekking opzegt bij je werkgever, loopt de opzeggingstermijn wel door gedurende de periode van de wettelijke arbeidsonderbreking. Wel moet je ervoor oppassen dat je gedurende de zwangerschap nooit een overeenkomst ondertekent waarbij je ermee instemt de arbeidsovereenkomst te beëindigen met onderlinge toestemming vóór het einde van de zwangerschapsrust,want in dat geval verlies je het recht op gewaarborgd loon, op de uitkering van de ziekteverzekering, enz.


Laatst bijgewerkt: mei 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram