Positieve evaluatie van kortere opname bij bevalling

123-pasgeb-zh-bandje-08-19.png

nieuws

De resultaten van het proefproject ‘Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’ zijn overwegend positief. Dat blijkt uit het rapport dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid recent bekendmaakte. 

Dit rapport toont de resultaten van de eerste twee jaren van de projecten die in 2016 van start gingen in elf ziekenhuizen, onder andere het UZ Brussel en UZ Leuven, het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, het Heilig Hart Leuven en het Heilig Hart Tienen. 

Ziekenhuizen mochten grotendeels zelf de criteria bepalen om vrouwen al dan niet op te nemen in hun project, ze konden data inzamelen op manier die voor hen het meest efficiënt was en ook andere modaliteiten (bijvoorbeeld het zorgtraject) mochten ze zelf invullen. 

De moeders in de verschillende projecten geven aan erg tevreden te zijn over de zorgverlening. Bij bevallingen zonder complicaties (vaginaal of met keizersnede) stellen we vast dat de verblijfsduur blijft dalen, in de pilootprojecten maar ook daarbuiten. Steeds minder moeders blijven onnodig lang in het ziekenhuis met hun kind(eren) en krijgen in de plaats gepaste zorg in hun thuisomgeving. 

Uit het rapport kunnen enkele conclusies worden getrokken:
  • Een deel van de zorg verschuift automatisch naar de thuisomgeving. Zo wordt in bijna alle projecten een vroedvrouw ingeschakeld die aan huis komt, iets wat door alle betrokkenen als een troef werd ervaren.
  • Communicatie tussen zorgverstrekkers en toekomstige ouders is van erg groot belang. Toekomstige ouders nog vóór de geboorte van hun kind(eren) goed informeren vergemakkelijkt ook het verblijf in het ziekenhuis. 
  • Ook een vlotte communicatie tussen zorgverstrekkers als gynaecologen, huisartsen, kinderartsen en thuisverpleegkundige voor en na de geboorte is van groot belang.
  • De omgeving van de mama speelt een belangrijke ondersteunende rol.
  • Anticiperen op eventuele problemen is aangewezen. Concrete afspraken voor thuisconsultaties en follow-uponderzoeken van moeder en kind worden het best al gemaakt tijdens het verblijf in het ziekenhuis.
  • Een nauwere samenwerking tussen zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn garandeert de continuïteit van zorg.
  • Toekomstige mama’s die fysiek, sociaal, financieel en/of psychologisch kwetsbaar zijn, verdienen bijzondere aandacht.
  • Doordat zorgverleners in het ziekenhuis dezelfde zorg moeten toedienen in een kortere tijdsspanne, verhoogt hun werkdruk.
  • Om de verschillende soorten zorg naadloos op elkaar te laten aansluiten, is het belangrijk dat zorgverleners gegevens op een gestandaardiseerde, digitale manier met elkaar delen.

Lees ook: Minder zwangerschapsvergiftigingen en premature bevallingen door telemonitoring

Bron:
https://www.health.belgium.be/nl/news/pilootproject-verkort-verblijf-op-de-materniteit
https://www.health.belgium.be


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram