Mag je werkgever je ontslaan tijdens je zwangerschap?

dossier Zodra je je werkgever op de hoogte brengt van je zwangerschap beschermt de wet je tegen ontslag, ook als je nog in je proefperiode bent. Die bescherming loopt tot één maand na je postnataal verlof. Het is dus belangrijk dat je je werkgever zo snel mogelijk inlicht. Sowieso ben je verplicht om te doen uiterlijk 7 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (9 weken bij een meerling).

Hoe beschermt de wet je tegen ontslag als je zwanger bent?

  • Indien je betrekking wordt opgezegd vóór of tijdens je zwangerschapsverlof, dan wordt de opzeggingstermijn opgeschort gedurende de wettelijke arbeidsonderbreking van 15 weken.
  • Indien je zelf je betrekking opzegt, loopt de opzeggingstermijn wel door gedurende de periode van de wettelijke arbeidsonderbreking.
  • Je moet ervoor oppassen dat je tijdens je zwangerschap nooit een overeenkomst ondertekent waarbij je ermee instemt de arbeidsovereenkomst te beëindigen met onderlinge toestemming vóór het einde van de zwangerschapsrust, want in dat geval verlies je het recht op gewaarborgd loon, op de uitkering van de ziekteverzekering, enzovoort.

Hoe lang geldt het ontslagverbod?

Begin van het ontslagverbod De ontslagbescherming begint te lopen vanaf het ogenblik dat de werkgever over de zwangerschap ingelicht werd. Dat gebeurt bij voorkeur door middel van een medisch attest, per aangetekend schrijven of door persoonlijke overhandiging (voor ontvangst getekende kopie). De rechtspraak interpreteert de woorden ‘werd ingelicht’ echter zeer ruim. Het volstaat dat de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap, langs welke kanalen hij dit nieuws ook gehoord heeft: de werkgever werd persoonlijk door de werkneemster op de hoogte gebracht (mondeling of schriftelijk), hij verneemt het van een andere werknemer of het is gewoon onmogelijk eraan voorbij te gaan (overduidelijke uitwendige tekenen). De informatie moet dus niet noodzakelijkerwijs van de werkneemster zelf komen en een geneeskundig getuigschrift is geen absolute vereiste opdat de beschermingsperiode een aanvang zou kunnen nemen. In geval van betwisting moet de werkneemster bewijzen dat de werkgever van haar toestand op de hoogte was. Einde van het ontslagverbod
  • De ontslagbescherming eindigt één maand na het einde van het moederschapsverlof, dus één maand na het einde van het verplicht postnataal verlof van 9 weken.Die maand begint op de dag die volgt op de laatste dag van het moederschapsverlof en eindigt aan de vooravond van de volgende maand (5 juli – 4 augustus, 1 januari – 31 januari, 1 februari – 28 of 29 februari).
  • Die periode kan verlengd worden met het uitgesteld facultatief prenataal verlof, de 2 extra weken bij geboorte van een meerling, de extra week in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de volledige duur van het prenataal verlof en de dagen dat de pasgeborene in het ziekenhuis moest blijven.
  • Als je kiest voor een geleidelijke werkhervatting, dan wordt je ontslagbescherming met 8 weken verlengd. De werkgever kan je niet ontslaan tot 1 maand na het einde van de 8 weken waarin je je postnatale verlofdagen kan opnemen.
  • Het ontslagverbod geldt ook tijdens de periode van ouderschapsverlof en borstvoedingspauzes.
  • De beschermingstermijn is een vaste termijn die niet verlengd wordt door de schorsingsperiodes (ziekte, jaarlijkse vakantie, onbetaald verlof, tijdskrediet,…) die zich onmiddellijk na het einde van de moederschapsrust zouden voordoen.

Zijn er uitzonderingen op het verbod om ontslagen te worden tijdens de zwangerschap?

Om dringende redenen of om redenen die vreemd zijn aan de zwangerschap, bijvoorbeeld diefstal, economische redenen enzovoort kan je werkgever wel een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Ook als hij kan aantonen dat je je werk niet meer naar behoren doet of dat je zonder toelating afwezig blijft, heeft je werkgever een gegronde reden tot ontslag. Wanneer je toch wordt ontslagen, kan je dit ontslag betwisten. Je werkgever moet dan bewijzen dat er geen verband was met de zwangerschap. De rechtbanken aanvaarden doorgaans enkel zwaarwichtige redenen. Lees ook: Alles wat je moet weten over werken tijdens je zwangerschap Bronnen: www.gezinsbond.be

auteur: Annemie Vandeweerdt, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram