Huisartsen worden overstelpt door aanvragen medische attesten

nieuws De laatste 5 jaar steeg de administratieve werklast van huisartsen enorm, onder meer door de aanvragen van allerlei attesten: meer dan 10 uur per week aan zuiver administratieve taken, 7 minuten papierwerk per contact met een patiënt. De huisarts voelt zijn taak gereduceerd tot iemand die papiertjes aflevert. Zijn vertrouwensrelatie met de patiënt komt onder druk te staan. De grote meerderheid van de artsen (95,8%) zien het als ‘zeer belangrijk (46,8%), ‘belangrijk’ (34,5%) en ‘tamelijk belangrijk’ (14,5%) om de werkdruk wat betreft de attesten te verminderen.

Dat blijkt uit een enquête van de Koning Boudewijnstichting hield samen met de Artsenkrant en de artsenorganisaties Domus Medica en SSMG over de waterval van medische attesten die steeds zwaarder gaan wegen op het werk van huisartsen.

Attesten die problemen opleveren

Zogenaamde paraplu-attesten, bijvoorbeeld een attest dat de kinderopvangster een bepaald medicijn aan een kind mag geven in de crèche, een certificaat van bekwaamheid om petanque te spelen, een attest dat bepaalt dat elke drie maanden de nagels moeten geknipt worden van een rusthuisbewoner, enz….

Suggesties: een gerichte dialoog tussen artsenorganisaties en de betrokken actoren om hen te sensibiliseren en om samen oplossingen voor te stellen. Een evaluatie van de bestaande medische attesten. Een instantie die toepasbare criteria voor medische attesten definieert en die goede praktijken promoot.

Sociale attesten (parkeerkaart, toekennen van een vervangingsinkomen, integratie van personen met een handicap enz…)

Suggesties: een bredere communicatie van de Directie-generaal Personen met een handicap over de inhoud en het correcte gebruik van het nieuwe aanvraagformulier voor de sociale uitkeringen. Het informeren en opleiden van de potentiële gebruikers van informaticatools zoals Handiweb, Communit-e en OPTIFED.

• De attesten ‘aanvraag akkoord Hoofdstuk IV’ (bepaalde dure geneesmiddelen opgenomen in het Hoofdstuk IV van de wet op het RIZIV, moeten het akkoord krijgen van een adviserend geneesheer van de mutualiteit voor ze kunnen terugbetaald worden)

Suggesties: Communicatie van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC/RIZIV) aan de huisartsen over een groot project van elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen over het akkoord van adviserende geneesheren voor het gebruik van deze geneesmiddelen. Zorgen dat de medische software goed werkt. Toepassingen voorzien voor mobiele platformen. Zoveel mogelijk het toepassingsgebied van de procedure ‘Aanvraag akkoord Hoofdstuk IV’ beperken.

Schoolattesten

Suggesties: ouders goed informeren over de wettelijke regelingen inzake afwezigheid op school. De ouders aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Overleg organiseren tussen onderwijsoverheid en de artsen over de nieuwe reglementering inzake schoolverzuim aan begin en einde van de vakanties, het zogenaamde ‘luxeverzuim’.

Het rapport ‘Medische attesten in de huisartsenpraktijk. Analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen’ kan worden gedownload op www.kbs-frb.be


Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram