Voorzichtig met koffergastoestellen

Laatst bijgewerkt: juni 2014

nieuws De afgelopen jaren zijn enkele incidenten gemeld met koffermodel gaskooktoestellen die worden gebruikt op de camping, en voor steengrillen in restaurants. Onderzoek door de NVWA toont aan dat dit type gaskooktoestel kan ontploffen als het gasbusje te heet wordt. De NVWA testte 27 koffergastoestellen. Dat is 80% van alle in Nederland verkochte koffergastoestellen. Geen enkele bleek veilig te zijn.

De NVWA adviseert consumenten daarom uit voorzorg dit type gastoestellen niet meer te gebruiken. Producenten van dergelijke onveilige toestellen moeten hun producten uit de winkel halen. Voor een aantal toestellen is dat intussen reeds gebeurd, met name draagbaar gasfornuis EDCO, carpoint gascooker Brightspark, carpoint gascooker Maxsun. Meer informatie vindt u op de NVWA-website


Koken op een toestel met gasfles of prikblikje vraagt hoe dan ook de nodige voorzichtigheid.

Tips voor veilig gebruik campinggas
• Let erop dat het toestel een CE-markering heeft. U ziet dan de aanduiding CE, met een 4-cijferige code van de keuringsinstantie die toeziet op de kwaliteit van de productie. Bijvoorbeeld CE 0123.
• Lees de gebruiksaanwijzingen goed en volg ze op. Controleer bij aankoop of de gebruiksaanwijzing in het Nederlands is opgesteld.
• Controleer het toestel regelmatig op vuil, roest en corrosie. Door roest of corrosie kan gaslekkage optreden. Dit kan leiden tot brand of een explosie. Door vuil, roest en corrosie kan het gas slecht verbranden waardoor koolmonoxide kan ontstaan.
• Sluit de gaskraan als deze niet wordt gebruikt.
• Schaf voor de zekerheid een brandblusser aan.
• Zorg altijd dat het toestel op een vlakke ondergrond of een stabiele tafel staat. Omvallen kan brand of brandwonden veroorzaken.
• Gebruik om mogelijke koolmonoxide te voorkomen een gastoestel niet in een afgesloten tent, vooral niet wanneer deze nat is. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het gebruik van een gastoestel.
• Gebruik gastoestellen alleen voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
• Gebruik bijvoorbeeld een kooktoestel dus nooit als verwarming door er bijvoorbeeld een bloempot omgekeerd op te zetten. Hierdoor kan koolmonoxide ontstaan.
• Hou gasflessen uit de zon. Door een hoge temperatuur (>30°C) stijgt de druk. Dit kan leiden tot een explosie.
• Leg aangesloten gasflessen nooit op zijn kant. Hierdoor kan vloeibaar gas direct in het toestel en in de buitenlucht komen. Ook bij vervoer moeten de flessen rechtop staan.
• Controleer de gasslang minimaal 1 keer per jaar op slijtplekken, beschadiging, vervorming of tekenen van poreusheid zoals haarscheurtjes. Vervang bij de minste twijfel.
• Controleer de datum op de gasslang. Als de gasslang ouder is dan 2 jaar, vervang deze dan. Daarmee zit u aan de veilige kant.
• Gebruik alleen slangen die speciaal voor butaan- en propaangas zijn gemaakt. Dit staat vaak op de slang gedrukt.
• Vergeet bij vervanging niet dat er nog gas in de slang kan zitten. Blijf dus uit de buurt van open vuur.
• Blijf bij het verwisselen van de gasfles ook uit de buurt van open vuur.
• Controleer de aansluiting na het verwisselen met een kwastje en zeepsop op lekkage.
• Open en sluit de fleskraan altijd met de hand. Gebruik dus nooit gereedschap.
• Laat het vullen van lege gasflessen over aan een erkend vulstation.


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram