Voor jou gelezen op Het Nieuwsblad

Elk jaar 400.000 vroegtijdige overlijdens: luchtvervuiling grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico voor Europeanen

Laatst bijgewerkt: september 2020
unsplash_smog_stad.jpg

nieuws

Op het gebied van schonere lucht is wel vooruitgang geboekt. In 1990 gingen jaarlijks nog ongeveer een miljoen Europeanen eerder dood door het inademen van vervuilde lucht.

Na luchtvervuiling is geluidsoverlast de grootste bedreiging voor de gezondheid vanuit de omgeving. Daardoor zouden jaarlijks 12.000 Europeanen vroegtijdig overlijden. Ook klimaatverandering, voornamelijk in de vorm van hittegolven en overstromingen, heeft een groot aandeel. Onderzoeker Catherine Ganzleben stelt dat vooral steden daarvan de gevolgen ondervinden. Het Europees Milieuagentschap noemt ook chemische verbindingen, antibioticaresistentie bij bacteriën en vervuild drinkwater als grote gezondheidsrisico’s.

Het verschil tussen West- en Oost-Europese landen is opvallend groot. In de Oost-Europese landen sterven veel meer mensen vroegtijdig als gevolg van milieufactoren dan in het westen. Het hoogste percentage sterfgevallen dat verband houdt met milieufactoren is in Bosnië-Herzegovina met maar liefst 27 procent. In IJsland en Noorwegen is dat deel met 9 procent het laagste.
Kanker, hart- en vaatziekten
De cijfers in het rapport zijn gebaseerd op data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over oorzaken van ziektes en sterfgevallen uit 2012. Volgens die data houdt 13 procent van de sterfgevallen in de Europese Unie verband met milieufactoren. Dat zijn in totaal 630.000 vroegtijdige sterfgevallen die eventueel voorkomen hadden kunnen worden. De meest voorkomende doodsoorzaken daarbij zijn kanker en hart- en vaatziekten.

“Terwijl we in Europa verbeteringen zien op het gebied van het milieu, en met de Green Deal een duidelijke focus op een duurzame toekomst, toont het rapport aan dat er maatregelen moeten worden genomen om de meest kwetsbare personen in onze samenleving te beschermen”, aldus EEA-directeur Hans Bruyninckx. Hij wijst erop dat armoede vaak hand in hand gaat met leven in een vervuilde omgeving en een slechte gezondheid. “Omgaan met deze onderlinge relaties moet deel uitmaken van een geïntegreerde aanpak voor een inclusief en duurzamer Europa.”

Lees ook: Kinderen bijzonder kwetsbaar voor klimaatcrisis

Artikel uit Het Nieuwsblad
bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200908_99880542


Het Nieuwsblad
volgopfacebook

volgopinstagram