Mag u uw patiëntendossier inzien?

123-dr-psych-consult-170_11.jpg

nieuws U hebt als patiënt het recht om uw persoonlijk medisch dossier in te zien. Dat dossier, dat door uw arts wordt bijgehouden, bevat allerlei medische informatie, bv. onderzoeksresultaten, behandelingen, diagnosestellingen, enz.

U kunt ten allen tijde mondeling of schriftelijk inzage vragen in uw medisch dossier. De arts heeft dan 15 dagen tijd om het dossier aan u voor te leggen. Hij kan wel persoonlijke notities (aantekeningen die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de beroepsbeoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn) en gegevens die betrekking hebben op derden (bv. identiteitsgegevens van naasten die hem informatie hebben toevertrouwd zonder medeweten van uzelf) uit het dossier verwijderen.

U kan als patiënt ook een vertrouwenspersoon aanwijzen om u bij te staan of om uw patiëntendossier in uw plaats in te zien. Indien die vertrouwenspersoon een arts is, heeft die ook toegang tot de persoonlijke notities van uw arts.

Uw arts kan inzage in uw medisch dossier weigeren indien hij van oordeel is dat kennis van alle medische gegevens uw gezondheid ernstig kan schaden (‘therapeutische exceptie’). Hij moet dat dan wel motiveren, en die motivatie moet in het dossier worden opgenomen. In dat geval kunt u een arts als vertrouwenspersoon aanduiden, die het dossier dan in uw plaats kan inkijken.

U kan ook een kopie van uw medisch dossier aanvragen. De arts kan daarvoor maximaal 0,10 euro per tekstpagina vragen, en maximaal 5 euro per gekopieerd beeld. Indien het afschrift op een digitale drager geleverd wordt, kan maximum een bedrag van 10 euro gevraagd worden voor alle gekopieerde pagina’s. De kosten van een afschrift van een patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro.

Uw arts kan een kopie weigeren indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat u als patiënt onder druk staat om de informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).

Na uw overlijden
Het dossier van een overleden patiënt kan niet zomaar ingekeken
worden. Indien u zich er zich bij leven niet tegen verzet heeft, kunnen de echtgeno(o)t(e) of (al dan niet) samenwonende partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen een arts-vertrouwenspersoon (bv. de huisarts van het gezin) uw dossier raadplegen. Ze moeten dan wel een geldige reden aanvoeren, bv. vermoeden van een medische fout, opsporen van erfelijke factoren, … En ze moeten een arts (of paramedicus) aanduiden die het dossier in hun plaats zal inkijken.

Meer info
www.vlaamspatientenplatform.be
www.patientrights.be


Laatst bijgewerkt: april 2013

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram