Een aangepast rijbewijs bij diabetes

123h-diabetes-autorijden-rijbewijs-12-18.jpg

nieuws

Zodra de diagnose diabetes wordt gesteld, bent u wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen. Dit geldt voor elke persoon met diabetes, ongeacht de behandeling of het type (met uitzondering van zwangerschapsdiabetes behandeld met dieet).
 
De behandelend arts is verplicht om u op de hoogte te brengen van de wettelijke verplichting om een aangepast rijbewijs te hebben. Dit wordt in het Globaal Medisch Dossier (GMD) opgenomen en minimum voor 6 jaar bijgehouden. 

Indien u geen aanvraag doet voor een aangepast rijbewijs, hebt u geen geldig rijbewijs. U kunt aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval, zelfs als dit niets te maken heeft met uw diabetes. Dit kan tevens gevolgen hebben op de tegemoetkoming door de autoverzekering. 

Procedure

U moet het aangepaste rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis (dienst bevolking of rijbewijzen) van uw woonplaats. 

Wat hebt u nodig?

 • Uw oud rijbewijs en uw identiteitskaart;
 • Een rijgeschiktheidsattest dat is ingevuld door uw behandelend arts of arbeidsgeneesheer.

  Hou er rekening mee dat u de eerste keer een administratieve kost (25 euro) betaalt voor de aanpassing. Bij een verlenging is dit gratis.
  Bewaar een kopie van het rijgeschiktheidsattest om eventuele misverstanden achteraf te vermijden. 

Rijgeschiktheidsattest

Om rijgeschikt verklaard te kunnen worden en een aangepast rijbewijs te kunnen aanvragen, moet u voldoen aan volgende algemene voorwaarden: 
 • Stabiele diabetes
 • Regelmatig medische controle
 • Voldoende inzicht in de medische aandoening ‘diabetes’
 • Kennis van het risico op een hypoglycemie en herkennen van de symptomen
 • Therapietrouw
 • Diabeteseducatie ontvangen hebben.
Indien u voldoet aan deze algemene voorwaarden, hebt u een rijgeschiktheidsattest nodig. Dit is een gestandaardiseerd formulier dat door uw behandelend arts (privaat vervoer of groep 1) of de arbeidsgeneesheer (professioneel vervoer of groep 2) wordt ingevuld. 

De wet stelt dat uw behandelend arts uw glycemiemetingen met u moet bespreken en evalueren. 

Hoe een rijbewijs voor privaat vervoer (groep 1) bekomen?

Privaat vervoer betekent in de praktijk dat u een aangepast rijbewijs aanvraagt voor groep 1. Hiertoe behoren volgende groepen: AM, A, A1, A2, B, B+E en G. 

Dit rijbewijs is vijf jaar geldig. U moet het dus om de vijf jaar verlengen. Als de vervaldatum nadert, vraag dan een nieuw rijgeschiktheidsattest en/of rij- geschiktheidsadvies aan uw behandelend arts.

Druk zelf een rijgeschiktheidsattest af en neem dit mee naar uw behandelend arts om te laten invullen. Deze rijgeschiktheids- attesten vindt u terug via www.diabetes.be/rijgeschiktheidsattest.
Het rijgeschiktheidsattest wordt ingevuld door uw behandelend arts (huisarts of endocrinoloog), rekening houdend met uw diabetesbehandeling: 

Huisarts 
 • Leefstijlaanpassingen
 • Orale antidiabetica
 • Injecties met GLP-1-analogen
 • Tot en met 2 insuline-injecties/dag 
Endocrinoloog 
 • 3 of meer insuline-injecties/dag  of insulinepomp 
 • Verhoogd risico op een ernstige hypoglycemie (waarbij u hulp of bijstand nodig hebt) of na een ernstige hypoglycemie 
 • Recurrente hypoglycemie (een tweede aanval van ernstige hypoglycemie in een periode van 12 maanden ): na een wachttijd van minimum 3 maanden met intrekking van rijbewijs 

Er zijn strengere eisen voor een aangepast rijbewijs groep 2 (voor professioneel vervoer), omdat het risico op een ongeval groter is bij een professionele chauffeur en omdat de gevolgen van een ongeval met vrachtwagen of bus doorgaans ook veel ernstiger zijn. Bovendien vergt het besturen van grote en zware voertuigen meer inspanning dan het rijden met een gewone auto. Voeg hierbij nog de specifieke taken en de moeilijkheidsgraad van het huidig verkeer. Hebt u diabetes, dan is de kans op bloedsuiker- schommelingen veel groter door de duur van de ritten, de grote afstanden en de noodzaak om fysieke inspanningen te doen zoals laden en lossen. 

Tot deze groep behoren ook alle categorieën bezoldigd of gelijkgesteld vervoer: taxichauffeurs, ambulanciers, buschauffeurs, verhuurdiensten met een chauffeur, bezoldigd leerlingenvervoer en rijschoolinstructeurs die het praktische onderricht verstrekken. 

Wat als u nog een rijopleiding volgt?

Jongeren met diabetes die geslaagd zijn voor hun theoretisch rijexamen, hebben voor het aanvragen van hun voorlopig rijbewijs een rijgeschiktheidsattest groep 1 nodig. Hiermee kunnen ze het praktisch examen afleggen en een definitief (aangepast) rijbewijs bekomen. De geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs wordt overgenomen op het definitief rijbewijs. 

Is uw aangepast rijbewijs ook geldig in het buitenland?

Reist u naar een land binnen de Europese Unie, dan kunt u uw Belgisch aangepast rijbewijs gebruiken. Voor bestemmingen buiten de Europese Unie, waar het Belgisch rijbewijs niet wordt erkend, hebt u een aangepast internationaal rijbewijs nodig. Een aangepast internationaal rijbewijs wordt aangevraagd in het gemeentehuis en heeft een geldigheidsduur van maximum drie maanden. 

Mag u een mobilhome besturen als u diabetes hebt?

Afhankelijk van het gewicht van de mobilhome, hebt u een aangepast rijbewijs groep 1 of groep 2 nodig. Is het maximum toegelaten gewicht van de mobilhome 3.500 kg of minder, dan hebt u een aangepast rijbewijs groep 1 nodig. Is het maximum toegelaten gewicht van de mobilhome hoger dan 3.500 kg, dan hebt u een aangepast rijbewijs groep 2 nodig dat u aanvraagt via CARA. Dit is het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing.

Wat als u diabetescomplicaties hebt?

Indien u complicaties ontwikkelt aan de ogen, het zenuwstelsel, het hart of de bloedvaten, is een doorverwijzing naar de desbetreffende specialist nodig om advies in te winnen in verband met uw rijgeschiktheid. Dit rijgeschiktheidsadvies moet u vervolgens meenemen naar uw behandelend arts of arbeidsgeneesheer die het rijgeschiktheidsattest invult. 

Wat met de verzekering?

De autoverzekering is een verplichte verzekering. De premie ligt niet hoger als u diabetes hebt. Weet dat uw verzekeraar u nooit mag weigeren omwille van uw diabetes. 

Volgens de wet dient de verzekeraar wel op de hoogte gebracht te worden van het feit dat u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur hebt. Hiervoor bezorgt u hen een kopie van het rijgeschiktheidsattest en/of recto verso kopie van het aangepast rijbewijs (hierop staat niet vermeld dat u diabetes hebt, wel dat u onderzocht bent door de arts en rijgeschikt bent). Om discussies achteraf te vermijden, kan dit het best aangetekend verstuurd worden of met de vraag voor een bewijs van aflevering. 


Laatst bijgewerkt: september 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram