Te weinig zonbescherming in België

Laatst bijgewerkt: juli 2018
123-zonnecreme-huidverbrand-04-18.jpg

nieuws

Eind 2017 nam IPSOS in opdracht van Stichting tegen Kanker een enquête af bij meer dan 1000 Belgen tussen 15 en 65jaar. Daarbij werd gepeild naar de kennis, attitude en gedrag van de Belgen tegenover zon en zonnebanken.

Wat betreft natuurlijke UV-stralen, zien we dat mensen wel vaker beschermende maatregelen nemen op vakantie, maar niet genoeg in eigen land: maar liefst 80 procent van de mensen liep een vorm van zonnebrand op, tegenover 67 procent in 2015, en dan vooral tijdens openluchtactiviteiten in eigen land. Bovendien verbranden ook meer kinderen in 2017 (39%) dan in 2011 (26%). Ook voor de beroepsrisico’s op huidkanker is er te weinig aandacht. 
 
Gevaren van de zonnebank 
Het besef dat de zonnebank huidkanker veroorzaakt, stijgt gestaag. Zo krijgt het verbod op zonnebanken een groter draagvlak (van 39% pro verbod eind 2011 naar 58% eind 2017). Het aantal zonnebankgebruikers neemt ook duidelijk af: van 14 procent in 2011 van de Belgen naar 10 procent in 2017. Het aantal regelmatige gebruikers – mensen die minstens 5 keer per jaar onder de zonnebank gaan – halveerde bijna en ging van 13 procent van de bevolking naar 7 procent. De frequentie van zonnebankgebruik neemt af en heel wat mensen doen hun zonnebank thuis weg (daling met 15%).
Gebruikers blijven voornamelijk vrouwen tussen de 25 en 44, met huidtype 1 (4%) en 2 (68%). Mensen met huidtype 1 moeten bij wet geweigerd worden door een zonnebankcentrum, maar ook huidtype 2 is bijzonder licht en dus zeer vatbaar voor de schadelijke effecten van UV. Toch is 68 procent van alle zonnebankgebruikers huidtype 2.
 
Huidkanker
Het bewustzijn rond het risico op huidkanker groeit: 84 procent van de bevraagden was bezorgd dat hun blootstelling aan UV kanker veroorzaakt. 40 procent acht het echter onwaarschijnlijk dat ze ooit huidkanker zal krijgen. Vrouwen zijn wel beter ingelicht dan mannen over de gevaren, Vlamingen beter dan Walen, en ouderen beter dan jongeren. Zonnebankgebruikers zijn zich minder bewust van deze gevaren.

Wat opvalt, is dat de consument meer en betere info verwacht over huidkanker. Iets meer dan 1 op 4 blijft ontevreden over de beschikbare informatie in verband met de risico’s op huidkanker. “te weinig info beschikbaar” is de reden van die ontevredenheid. 
Sommige (zonnebank)fabeltjes blijven hardnekkig voortbestaan, zoals die van het voorbruinen (onder de zonnebank gaan om beter beschermd te zijn tijdens de zonvakantie). Dit is zelfs de belangrijkste reden waarom mensen onder de zonnebank gaan. Ook het verplichte UV brilletje wordt nog veel te weinig gebruikt.


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram