Onlinetherapie helpt tegen depressieve klachten

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Onlinetherapie is effectief bij de behandeling van depressieve klachten. Aangezien onlinetherapie veel goedkoper is dan gesprekstherapie, zou dit tot een flinke besparing van de kosten kunnen leiden. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) in het vakblad The British Journal of Psychiatry.

De onderzoekers deden twee onderzoeken naar de e-healthtoepassing ‘Voluit Leven online’. ‘Voluit Leven’ is gebaseerd op ACT, een vorm van cognitieve gedragstherapie, en mindfulness. Dat zijn therapievormen die behoren tot de stroming van de positieve psychologie en die zich richt op positieve zaken, zoals zelfvertrouwen, veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. In Voluit Leven online werd gebruik gemaakt van geautomatiseerde feedback, coaching met geautomatiseerde SMS-berichten, getilde succesverhalen, interactieve oefeningen en multimedia presentaties en de mogelijkheid om de homepage te personaliseren.

Aan het eerste onderzoek naar Voluit Leven online namen 236 mensen met depressieve klachten deel. De deelnemers werden verdeeld over drie groepen. De eerste groep kreeg Voluit Leven online, de tweede groep kreeg de opdracht om te schrijven over persoonlijke ervaringen; de derde groep kwam zes maanden op een wachtlijst te staan. Na drie en zes maanden hadden de mensen in de Voluit Leven groep significant minder depressieve en angstklachten dan de mensen op de wachtlijst. In de Voluit Leven groep was bij 53% van de deelnemers sprake van een klinisch significante afname van depressieve klachten na afloop van de interventie. Bij wachtlijstgroep betrof dit 26%. De effecten bleven ook 12 maanden na de start van het onderzoek aanwezig.
Aan een tweede onderzoek namen 239 mensen met depressieve klachten deel. De helft ontving Voluit Leven online met begeleiding door masterstudenten psychologie, de andere helft ontving Voluit Leven online zonder begeleiding. De belangrijkste conclusie van deze studie is dat beide varianten een groot effect op depressieve klachten laten zien en dat de uitval in de variant zonder persoonlijke begeleiding even groot is als de variant met persoonlijke begeleiding.

Ook al deden aan het onderzoek vooral hoogopgeleide vrouwen mee, de uitkomsten bewijzen volgens de onderzoekers dat online therapie werkt voor mensen met milde of gematige depressieve klachten.
Of de voluitleven-behandeling beter werkt dan andere online zelfhulpprogramma's, is in dit onderzoek niet onderzocht.
Bovendien liet eerder onderzoek zien dat de overgrote meerderheid van de mensen die deelnemen aan online zelfhulp zonder begeleiding bij depressie voortijdig afhaken. Slechts 17% maakte het programma af. De online zelfhulp is vooral moeilijk vol te houden voor patiënten met een comorbide angststoornis of met een lage opleiding. Ook mannen maken minder vaak een online zelfhulpprogramma af dan vrouwen.

www.Voluitleven.nl

www.utwente.nl




Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram