Laat kinderen nooit proeven van alcohol

nieuws Laat kinderen nooit proeven van alcoholische dranken, ook niet bij feestjes of andere gelegenheden. Alcohol is gevaarlijk voor kleine kinderen. Een alcoholgehalte in het bloed dat door een volwassene goed verdragen wordt, kan bij een klein kind al leiden tot een verlaging van het suikergehalte in het bloed (hypoglycemie) en stuipen (convulsies). Zo kan een goede slok van een drank zoals “Grand Marnier” bij een kind van 10 kilo al een alcoholvergiftiging veroorzaken.

Behandeling van alcoholvergiftiging
Wanneer een klein kind alcohol gedronken heeft, geeft u het kind iets gesuikerd te drinken (bv. grenadine, limonade maar geen lightdrank). Daarna neemt u het best zo vlug mogelijk contact op met het Antigifcentrum.

Hou de volgende gegevens klaar:
• leeftijd en gewicht van het kind
• hoeveelheid ingenomen drank
• alcoholgehalte van de betreffende drank
Met deze gegevens kan de arts aan de telefoon inschatten of de ingenomen hoeveelheid een vergiftiging kan veroorzaken. Als die kans bestaat, moet het kind opgenomen worden in het ziekenhuis.
Als de kans op vergiftiging zeer klein is, mag het kind thuis blijven. U moet het wel gedurende twee uur zorgvuldig observeren en niet in bed leggen. Treden er toch tekens van dronkenschap op zoals onrust, slaperigheid of evenwichtsstoornissen, dan moet het kind naar het ziekenhuis voor enkele uren observatie.
Treden er de eerste twee uur na het drinken geen symptomen op, dan kunt u verder gerust zijn.

Opgelet met methanol
Methanol (ook bekend als brandalcohol), wordt onder andere gebruikt als brandstof voor brandertjes van schotelverwarmers en fonduestellen. Iemand die methanol inslikt, moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar zal een bloedafname gebeuren om de ernst van de vergiftiging in te schatten. Indien nodig, kan een tegengif toegediend worden.

• Kies voor uw fonduestel eerder een brandpasta.
• Houd dergelijke producten ver buiten het bereik van kinderen.

De eerste symptomen van een methanolvergiftiging doen denken aan dronkenschap bij alcoholinname:
• Duizeligheid
• Evenwichtsstoornissen
• Verwardheid

Nadien verschijnen andere symptomen, soms 18 tot 24 uur later. Dit is de tijd nodig om methanol om te zetten in andere, nog meer giftige bestanddelen.
• Algemeen onwel zijn
• Hoofdpijn
• Misselijkheid en braken
• Buikpijn
• Gezichtsstoornissen

De restletsels na een ernstige vergiftiging kunnen zijn:
• Gezichtsstoornissen, blindheid (definitief verlies van het gezichtsvermogen)
• Andere neurologische stoornissen
Het is mogelijk dat het slachtoffer van een methanolvergiftiging overlijdt.

Laatst bijgewerkt: mei 2023

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram