Hoge Gezondheidsraad: maximaal tien alcoholische consumpties per week

123m-rode-wijn-alcohol-12-6.jpg

nieuws

De Hoge Gezondheidsraad geeft in een advies over ‘Risico’s van alcoholgebruik’ een reeks nieuwe aanbevelingen om het alcoholgebruik van de Belg drastisch te verminderen. 

Alcohol heeft altijd een impact op de gezondheid. Elke consumptie leidt tot een stijging van het risico op ziekte als kanker en leveraandoeningen, en op verslaving. Alcohol is in België zelfs de op drie na belangrijkste doodsoorzaak bij personen ouder dan vijftien jaar.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Om de aan alcoholgebruik verbonden risico’s voor de gezondheid te beperken, raadt de HGR voor iedereen volgende persoonlijke maatregelen aan. 
•  Het alcoholgebruik te beperken, want alcoholconsumptie heeft altijd een impact op de gezondheid. 
•  Geen alcohol te drinken voor de leeftijd van 18 jaar.
• Maximaal 10 standaardalcoholeenheden per week te drinken, te verdelen over verschillende dagen. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 0,1 liter of 10 glazen bier van het type pils van 0,25 liter. Als de wijn of het bier sterk is en/of als het glas of de verpaking groter is, dan telt dit mee voor het aantal eenheden. 
• Verschillende alcoholvrije dagen per week in te lassen. 
• De totale gebruikte hoeveelheid alcohol per gelegenheid te beperken en binge drinking te vermijden. Binge drinking is meer dan 4 standaardalcoholeenheden voor vrouwen en 6 standaardalcoholeenheden voor mannen in minder dan twee uur. Dit gaat namelijk gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en alcoholverslaving.
• Traag te drinken, erbij te eten en af te wisselen met water. 

Geen alcohol
In een aantal omstandigheden raadt de HGR aan om helemaal geen alcohol te drinken. 
• Vrouwen die zwanger zijn, zwanger willen worden of borstvoeding geven. 
• Jongeren beneden 18 jaar. In dat verband vraagt de HGR een verbod op verkoop onder de 18 jaar. 
• Bij het besturen van een voertuig. 
• Voor, tijdens en vlak na fysieke en sportieve inspanningen. 
• Tijdens werk met machines, elektrische apparaten, op een ladder enzovoort. 
• Voor en tijdens het werk. 
• Bij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van anderen. 
• Tijdens bezigheden die oplettendheid en vaardigheden vereisen. 
• Als remedie tegen bijvoorbeeld stress, depressie, slapeloosheid enzovoort. 

Risicogroepen
Bepaalde bevolkingsgroepen lopen meer risico op schadelijke effecten door alcoholgebruik. Daarom moeten zij bijzonder goed letten op hun gebruik en raad vragen aan een hulpverlener in de gezondheidszorg. Het gaat onder andere om de volgende personen: 
• Mensen ouder dan 65 jaar. 
• Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar, die het meest geneigd zijn tot risicogedrag zoals binge drinking, dat blijvende gevolgen voor de hersenen kan hebben. 
• Personen die medicatie gebruiken (vooral psychofarmaca). 
• Personen die andere drugs gebruiken.
• Personen met gezondheidsproblemen. 
• Personen met geestelijke gezondheidsproblemen omwille van de negatieve invloed van alcohol op psychische co-morbiditeit. 
• Personen met een laag lichaamsgewicht. 
• Personen met familiale antecedenten van alcoholgerelateerde problemen; 
• Na een gastric bypass. 

Beleidsmaatregelen
Daarnaast formuleert de HGR ook een aantal beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om het aanbod te beperken.
• Een totaalverbod invoeren op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen.
• De leeftijdsgrens voor de verkoop, het aanbod en de verdeling van alcohol aan jongeren te verhogen van 16 tot 18 jaar.

• De etikettering op alcoholische dranken aan te passen door de volgende informatie toe te voegen: 
- voedingsinformatie (minstens het aantal caloriee¨n per 100 ml);
- het aantal alcoholeenheden per verpakking;
- de vermelding “alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid” in plaats van de huidige slogan “ons vakmanschap drink je met verstand”;

• Een een gediversifieerd prijsbeleid met als mogelijke maatregelen: 
- een minimumprijs per alcoholeenheid die wordt verkocht in de detailhandel;
- verbod om alcoholische dranken gratis of aan fel verminderde prijs aan te bieden; 
- taksen en accijnzen te verhogen; 

• De beschikbaarheid en het aanbod van alcoholische dranken te beperken (bv. verbod op verkoop van alcohol in benzinestations, via automaten en in nachtwinkels); 
• Garanderen dat er gratis kraantjeswater te verkrijgen is in de HORECA. 
• Te voorzien in gegarandeerde en onafhankelijke ruimte voor preventiecampagnes en deze ruimte niet meer te linken aan ruimte voor alcoholreclame.
• De toegang tot informatie te vergemakkelijken (zelfhulpgroepen, websites);
• Steun te bieden aan personen die hun alcohol gebruik willen verminderen of stoppen met drinken: vroege opsporing en korte interventies in de eerste lijn en een voldoende groot aanbod aan gespecialiseerde zorg. 
• Bij de bevolking regelmatige zelfcontrole van de drinkgewoontes te stimuleren, in het bijzonder met de hulp van de huisarts.
• Wetenschappelijk onderzoek te financieren over de gevolgen van alcoholgebruik, de evaluatie van de effecten van interventies en beleidsmaatregelen.
• Samenwerking tussen gezondheidswerkers en overheid enerzijds en producenten en verdelers van alcoholische dranken te verbieden. 

U kunt het volledige advies hier downloadenLaatst bijgewerkt: juni 2018

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram