ad

Eerste hulp bij brandwonden: Eerst water, de rest komt later

Laatst bijgewerkt: februari 2019
hand-water-170_400_04.jpg

nieuws Het is van het allergrootste belang dat u onmiddellijk op de juiste manier eerste zorgen toedient bij brandwonden. Een algemene stelregel is: "Eerst water, de rest komt later!"
Koel de brandwonde onmiddellijk gedurende minstens 5 en liefst 20 minuten onder lauw, stromend water van 20-25°C. Doe dat zo vlug mogelijk, want een half uur later baat het niet meer. Besproei alle delen van het lichaam die getroffen zijn. Het onmiddellijk afkoelen met lauw water doet de temperatuur van de verbrande huid dalen en verhindert op die manier dat de wonde zal nabranden en de kwetsuur zou verergeren. In bepaalde gevallen zal die eenvoudige handeling een spontane genezing toelaten. Bovendien zal water de pijn onmiddellijk doen verminderen.
Gebruik, zeker bij uitgebreide brandwonden, nooit koud water om onderkoeling te vermijden.
Gebruik desnoods water uit een vijver, beek of zwembad of schone, natte doeken.
In geval van een elektrische verbranding, verwijder het slachtoffer van de elektriciteitsbron vooraleer te koelen met water. Gebruik nooit water wanneer het slachtoffer nog in verbinding met of nabij een elektriciteitsbron staat. Bij een elektrische verbranding eerst de elektriciteit uitschakelen en dan pas het slachtoffer helpen.

Betreft het een verbranding door scheikundige producten, zet de patiënt dan onmiddellijk onder de douche gedurende 30 tot 60 minuten. Vermijd zo veel mogelijk contact tussen het spoelwater en de gezonde huid. Terwijl men onder de douche staat kunnen de doorweekte kleren en schoenen uitgedaan worden (behalve als ze aan het lichaam kleven). Bij chemische verbranding de kleren best wegknippen, niet over het hoofd trekken.

Bepaalde chemische brandwonden noodzaken een specifieke aanpak of kunnen een vergiftiging veroorzaken. Na met koelen te zijn begonnen, neem contact met het Anti Gifcentrum (tel. 070 245 245 – 24u/24) of met de preventieadviseur van uw bedrijf. Bewaar steeds de verpakking van chemische producten die u gebruikt. Indien de patiënt naar een ziekenhuis of brandwondencentrum wordt overgebracht, zorg ervoor om de veiligheidsfiche of verpakking van het product mee te nemen dat de brandwonde heeft veroorzaakt.

Andere maatregelen
• Haal het slachtoffer onmiddellijk weg van de warmtebron of schakel deze uit.
• Wanneer de kleding vlam heeft gevat, dekt u het slachtoffer af met een jas, deken of doek. U kan de persoon ook over de grond rollen of de brandende kleding met water doven.
• Dek het slachtoffer nooit af met synthetische stoffen en vermijd dat hij bewegingen (vb lopen) maakt die het vuur kunnen aanwakkeren.
• Juwelen, horloge etc. worden best onmiddellijk verwijderd.
• Kleding rond de wonde wordt best verwijderd. Ingebrande kleding wordt nooit losgetrokken uit de wonde.
• Trek altijd beschermende handschoenen aan bij chemische verbranding
• Het slachtoffer moet in geval van zware verbranding in een zittende houding gesteld worden (ook bij vervoer)
• Wegens het verlies van huid dient het slachtoffer na het koelen tegen de kou beschermd te worden (vb beschermende folie).

Raadpleeg altijd een arts of brandwondencentrum:
• bij brandwonden groter dan een muntstuk van 2 euro of bij diepe brandwonden;
• als een kind een brandwonde oploopt;
• bij ontstoken brandwonden (als er etter uit de wonde komt, als ze na enkele dagen weer roder en pijnlijker wordt of als er een geelwitte, droge plek ontstaat die geen pijn doet);
• bij brandwonden veroorzaakt door een chemisch product of elektriciteit;
• bij brandwonden aan gezicht, hals, handen, voeten of geslachtsdelen;
• bij inwendige verbranding door het inademen van stoom of hete lucht.

Meer info:
www.brandwonden.be/
ad


pub