Wie jeuk verwacht, krijgt jeuk

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Lichamelijke klachten kunnen heviger of juist minder worden als een patiënt positieve of negatieve verwachtingen heeft van de voorgeschreven behandeling. Onderzoekers van de universiteit van Nijmegen toonden dit effect aan bij jeukklachten (gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pain).

Wanneer een patiënt een positieve verwachting heeft over de behandeling van pijn, heeft dat invloed op het effect van die behandeling (placebo-effect). Omgekeerd geldt het ook: mensen die negatieve verwachtingen hebben, ervaren meer pijn op eenzelfde prikkel (nocebo-effect).

Men onderzocht of zulke effecten ook gelden voor patiënten met jeukklachten. Proefpersonen kregen verschillende korte prikkels op hun arm. De ene helft kreeg vooraf te horen dat bijna iedereen, de andere helft dat bijna niemand de prikkels als jeukend of als pijnlijk ervaart. Wie jeuk verwachtte, ervoer daadwerkelijk meer jeuk.
En hetzelfde gold voor pijn. Het vertrouwen dat iemand in de behandeling heeft, is dus van belang voor het resultaat.


pub