ad

Ongerust over een GSM-mast: laat het stralingsniveau meten?

Laatst bijgewerkt: februari 2011
gsm-masten-170_01.jpg

nieuws Binnenkort worden de nieuwe Vlaamse normen voor GSM-masten van kracht. Maar nu reeds kan u het stralingsniveau van een GSM-mast in uw beurt laten meten. Die metingen worden uitgevoerd door het BIPT (het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Er zijn geen kosten om deze metingen te laten uitvoeren.

Een meting moet elektronisch worden aangevraagd op een speciaal webformulier: www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/aanvraag_stralingsmeting

De aanvragen worden toegevoegd aan een wachtlijst, die momenteel ongeveer 100 aanvragen bevat. In principe zullen de metingen worden uitgevoerd volgens datum van aanvraag. Als er echter meerdere metingen per dag kunnen gebeuren, zal getracht worden om aanvragen te groeperen uit dezelfde regio.
Technici van het BIPT zullen met u contact opnemen voor de praktische organisatie van de metingen.

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en rekening houdende met de kwaliteit van de wetenschappelijke studies concluderen verschillende gezaghebbende wetenschappelijke adviesorganen dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten in de omgeving van gsm-antennes (zolang de normen gerespecteerd worden). De huidige normen houden rekening met onzekerheden.

Contactgegevens:
milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be
02/ 553.11.78.

zie ook artikel : Wonen & gezondheid (6/14): Straling
ad


pub