Wil jij weten of je gezond eet?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Wil je eten of je gezond eet? Of je voldoende vitamines, mineralen en zo binnenkrijgt? Of je niet te calorierijk of niet te veel vet eet? Met de Eetmeter van het Nederlandse Voedingscentrum kan je zelf beoordelen of je voeding voldoet aan de normen van een gezonde voeding. Waar nodig geeft de Eetmeter adviezen om gezonder te eten.

De Eetmeter kan de voedingswaarde van (dag)voedingen berekenen voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar.
Je vult dagelijks de levensmiddelen in die je eet, of hebt gegeten, in je dagboek. Het programma berekent de hoeveelheid voedingsstoffen die je binnenkrijgt en vergelijkt die met de normen die gelden voor de verschillende voedingsstoffen. In een grafiek zie je of je van de verschillende voedingsstoffen, voldoende, te veel, of te weinig binnenkrijgt.
Het is vrijwel onmogelijk om via je dagelijkse voeding elke dag van alle voedingsstoffen de juiste hoeveelheid binnen te krijgen. Dat hoeft ook niet. Het gaat er om dat je gemiddeld over een langere periode, ongeveer 1-2 weken, voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt.

De Eetmeter geeft ook aan hoeveel energie je nodig hebt en wanneer je gezond bent en geen overgewicht hebt.
Dit programma is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens over voeding en gezondheid van onder andere de Gezondheidsraad en op de recente voedingswaardegegevens uit de Nederlandse Levensmiddelendatabank (NEVO-tabel 2006) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
pub