Baby’s die ’s nachts worden geboren hebben meer kans op overlijden

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Uit gegevens van meer dan 1 miljoen baby’s in Schotland blijkt dat baby’s die ’s nachts of tijdens het weekend worden geboren, 30% meer kans hebben om te overlijden dan baby’s die overdag en in de week worden geboren )British Medical Journal 2010; 341: c3498). De meest voorkomende doodsoorzaak is een zuurstoftekort tijdens de bevalling. Het aantal overlijdens was evenwel zeer klein: 4,2 op 10.000 geboortes tijdens de normale uren tegenover 5,6 op 10.000 geboortes ’s nachts en in het weekend. Drie kwart van de moeders in deze studie bevielen ’s nachts of in het weekend. Alleen voldragen baby’s zonder aangeboren afwijkingen werden in de studie opgenomen.
Verklaringen voor dit verschil worden in de studie niet gegeven. Onderbestaffing van het ziekenhuis ’s nachts of tijdens het weekend is een mogelijke verklaring, maar bij gebrek aan gegevens wordt hierover geen uitspraak gedaan.


pub