ad

Is een buggy slecht voor uw kind?

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws In Engeland is recent enige opschudding ontstaan naar aanleiding van een studie die zou aantonen dat kindjes die in een buggy zitten waarbij ze met hun rug naar hun ouders zitten en niet naar hun mama of papa kunnen kijken, een trauma zouden kunnen oplopen en opgroeien tot angstige volwassenen. Ook in de Belgische pers dook dit bericht op.
Uit het onderzoek zou blijken dat als tijdens het wandelen ouders naar het gezicht van hun kind kijken, ze twee er keer zoveel mee praten. Baby's die hun moeder niet kunnen zien, proberen vaker onsuccesvol hun aandacht te trekken. Ze hebben meer stress en kunnen hierdoor zelfs een trauma oplopen.

Kinderen die met hun gezicht naar moeder gericht zitten, lachen meer, luisteren meer naar de moeder en slapen sneller, ze hebben ook minder stress. De onderzoekers zeggen dat de interactie tussen kind en ouders cruciaal is op een leeftijd waarbij de hersenverbindingen zich snel vermenigvuldigen. Volgens de onderzoekers zouden baby's in dit soort buggy's emotioneel achteruitgesteld worden en stress krijgen. Gestresseerde baby's groeien op tot angstige volwassenen.
Dat alles blijkt evenwel helemaal niet uit die studie die gepubliceerd werd op de website van de National Literacy Trust.
De studie stelt weliswaar vast dat kindjes in een voorwaartse buggy een (licht) verhoogde hartslag hebben, wat ten onrechte geïnterpreteerd wordt als een signaal van verhoogde stress. Overigens was het verschil in hartslag tussen kindjes in een voor- en een achterwaartse buggy statistisch gezien niet significant. Bovendien bleken de kindjes in de voorwaartse buggy minder vaak te huilen dan de kindjes in een achterwaartse buggy. Dat zou men evengoed kunnen interpreteren als een verhoogde stress in de achterwaartse buggy.
De studie laat ook niet toe om uitspraken te doen over de negatieve of positieve effecten van meer of minder interactie tussen ouder en kind. Dat er meer interactie is wanneer het kindje naar de ouder kijkt is evident, maar of dit enig effect heeft op de ontwikkeling van het kind, wordt door deze studie helemaal niet bewezen.
Besluit: u hoeft uw voorwaartse buggy niet weg te doen uit vrees dat het uw kindje een trauma kan bezorgen.
ad


pub