ad

Luchtvervuiling verhoogt kans op appendicitis

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Volgens Canadese onderzoekers bestaat er een verband tussen luchtvervuiling en het optreden van appendicitis, een ontsteking van de appendix waardoor die operatief moet worden verwijderd.
Analyse van de medische gegevens van meer dan 45.000 patiënten die tussen 1999 en 2006 in het ziekenhuis van Calgary werden opgenomen met een appendicitis, toonde aan dat er zich een piek voordeed bij hoge ozonconcentraties in de lucht. Het verschil tussen dagen met de hoogste en dagen met de laagste concentraties bedroeg 15%. Gelijkaardige resultaten werden gezien bij hoge concentraties van andere vervuilende stoffen in de lucht zoals zwavel en fijnstof, maar het verband was minder sterk. Het effect was het grootst tijdens de zomermaanden als de mensen meer tijd buiten doorbrachten.

zie ook artikel : Appendicitis of blindedarmontsteking : hoe opsporen ?
ad


pub