ad

Campagne tegen overgewicht

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws 13 gezondheidsorganisaties lanceren een nationale informatie-, vormings- en bewustwordingscampagne over overgewicht en obesitas. Alle Belgen met overgewicht die willen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van het jojo-effect worden opgeroepen hun arts te raadplegen. Het doel: het blijvend verminderen van hun buikomtrek. Een buikomtrek = 80 cm bij een vrouw en = 94 cm bij een man betekent een verhoogd risico voor de gezondheid. De ophoping van vet rond de organen in de buik verstoort het vet- en suikermetabolisme Het betekent een hoger risico voor cardiovasculaire aandoeningen en het ontstaan van diabetes. Het verstoort daarenboven het evenwicht van de vetten in het bloed. De buikomtrek is dus een meting die veel zegt over iemands gezondheid.
Nog te vaak wordt een crashdieet gezien als de enige oplossing om de buikomtrek te verminderen. Voedingsadvies onder professionele begeleiding heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen. De rol van de arts is tweeledig: de ziektes die met overgewicht samengaan, behandelen en het gewichtsverlies omkaderen met realistische doelstellingen op lange termijn. Hij begeleidt de patiënt bij het veranderen van de levensstijl (evenwichtig eten en meer bewegen) en verwijst de patiënt, indien nodig, door naar andere specialisten (endocrinologen, diëtisten, psychologen, bewegingsspecialisten, ..). Parallel hiermee kan de arts, indien noodzakelijk, een medicamenteuze behandeling voorschrijven die de verandering van levensstijl ondersteunt.
www.mijnbuikomtrek.be
ad


pub