ad

Weinig verband tussen leeftijd vader en aangeboren afwijkingen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Volgens een Amerikaanse studie (Human Reproduction 2007 22(3):696-701) bestaat er slechts een zeer beperkt verband tussen aangeboren letsels en de leeftijd van de vader. De studie vergeleek gegevens van 5 213 248 kinderen geboren in 1999 en 2000 in de USA. In totaal werden ruim 77.000 (1,5%) aangeboren letsels vastgesteld. Bij vaders boven 30 jaar werd een licht verhoogde kans op een aantal aangeboren afwijkingen vastgesteld (o.m. aangeoren hartletsels, slokdarmproblemen en spier- en gewrichtsletsels, Down-syndroom en andere chromosomale afwijkingen) in vergelijking met vaders van 25 tot 29 jaar. Maar de verschillen waren statistisch nauwelijks significant. Omgekeerd werd bij jongere vaders (min 25 jaar) een verhoogde kans op spina bifida, hazelip, waterhoofd en spier- en gewrichtsafwijkingen) vastgesteld.
De onderzoekers besluiten hieruit dat de leeftijd van de vader nauwelijks een invloed heeft op aangeboren afwijkingen.




ad


pub