ad

Aanbeveling over opsporing en behandeling diabetes type 2

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) heeft een aanbeveling opgesteld in verband met de vroegtijdige opsporing en de behandeling van diabetes type 2 bij volwassenen.
Wegens de ongunstige kosten-batenverhouding wordt een
screening van de hele bevolking niet aanbevolen. Wel wordt een gerichte, opportunistische screening aangeraden bij personen met een duidelijk verhoogd risico voor diabetes type 2.

Volgende risicogroepen verdienen aandacht:
• personen met een voorgeschiedenis van stoornissen in de glykemie (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes of stress-hyperglykemie bij heelkundige ingreep);
• personen die behandeld worden met medicatie (onder meer corticoïden, atypische neuroleptica, protease-inhibitoren) of lijden aan bepaalde aandoeningen die diabetes kunnen veroorzaken (pancreaslijden, alcoholisme);
• personen vanaf 45 jaar met diabetes type 2 bij eerstegraadsverwanten;
• personen vanaf 45 jaar met kenmerken van het metabool syndroom
• personen vanaf 65 jaar, ongeacht of er bijkomende risicofactoren zijn
• personen met symptomen of klachten die diabetes type 2 suggereren (dorst, herhaalde urineweginfecties, tekenen van diabetescomplicaties).

Het risico op zwangerschapsdiabetes moet altijd onderzocht worden bij vrouwen:
• BMI >25 kg/m2 (vooral buikomtrek ter hoogte van de navel van >88 cm) vóór de start van de zwangerschap,
• diabetes type 2 bij eerstegraadsverwanten,
• leeftijd >25 jaar,
• meerlingzwangerschap,
• vroegere zwangerschapsdiabetes,
• kinderen met hoog geboortegewicht (=4,5 kg),
• vroeger gestoorde nuchtere glykemie
• vroeger gestoorde glucosetolerantie.

Een negatieve test wordt gevolgd door een nieuwe screeningstest tussen week 24 en 28.
Het risico dat patiënten met zwangerschapsdiabetes na de zwangerschap evolueren naar diabetes type 2 bedraagt 30 tot 60 %. Daarom worden deze vrouwen het best jaarlijks gescreend op het voorkomen van diabetes type 2, zeker in geval van overgewicht of als er andere risicofactoren zijn. 

zie ook artikel : Wat is zwangerschapsdiabetes?
ad


pub