ad

Moet de behandeling van acne tijdens de zomer gestopt worden?

Laatst bijgewerkt: oktober 2018
psoriasis-in-de-zon.jpg

nieuws Bijna alle geneesmiddelen die gebruikt worden bij acne zijn fotosensibiliserend (fototoxisch of foto-allergisch), en dienen voorzichtig te worden gebruikt in periodes met veel zon.
De beslissing al dan niet acne te behandelen tijdens de zomer hangt af van meerdere factoren: starten of verder zetten van de behandeling, mate van zonneschijn, ernst van de acne.

Een lokale behandeling wordt bij voorkeur enkel ’s avonds aangebracht, en men kan eventueel gebruik maken van een lager gedoseerd preparaat of een minder irriterend middel (b.v. adapaleen in plaats van isotretinoïne).
Wat de orale behandeling betreft, wordt een behandeling met een fototoxisch middel (b.v. een tetracycline of isotretinoïne) best niet gestart wanneer langdurige blootstelling aan de zon voorzien is (bv. vóór vertrek op vakantie). Een behandeling die reeds lopende is, kan eventueel worden verder gezet aan lagere dosis: fototoxiciteit is immers dosis-afhankelijk. In elk geval wordt aanbevolen zich overdag voldoende te beschermen tegen de zon, en in elk geval langdurige blootstelling te vermijden.

zie ook artikel : Wat kan je doen tegen acne?
ad


pub