Gebruik van antidepressiva bij kinderen en jongeren

Laatst bijgewerkt: October 2015 | 15 reacties

dossier Er zijn al heel wat kritische rapporten verschenen over het gebruik van antidepressiva, vooral dan uit de groep van de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s). Studies in deze leeftijdsgroep hadden immers twijfels doen rijzen over hun doeltreffendheid, en toonden een hoger risico van zelfmoordgedachten en van automutilatie in de behandelde groepen. In België zijn antidepressiva niet geregistreerd voor behandeling van depressie bij kinderen en jongeren, maar worden ze toch voorgeschreven.

De doeltreffendheid van antidepressiva bij kinderen en jongeren

meisje-psych-triestig-170_400-09.jpg
De studies die met tricyclische antidepressiva bij jongeren met depressie zijn uitgevoerd, zijn van wisselende kwaliteit, en tonen ofwel geen effect ofwel een gering, klinisch niet significant effect.
Met sommige selectieve serotonine-heropnameremmers en met antidepressiva zoals venlafaxine en mirtazapine, zijn studies bij kinderen en adolescenten met depressie uitgevoerd. Deze studies tonen of geen effect, of geven tegenstrijdige resultaten. Hoewel in de Verenigde Staten fluoxetine aanvaard is voor depressie bij kinderen en adolescenten, was het besluit van een analyse op Europees niveau door het Committee on Human Medicinal Products (CHMP) dat de studies onvoldoende bewijzen leveren om fluoxetine voor deze indicatie te aanvaarden.

Risico van zelfmoordgedachten door antidepressiva

In de loop van 2003 zijn suggesties geopperd dat sommige antidepressiva het risico van zelfmoordgedachten zouden verhogen bij jongeren. Is deze risicotoename reëel, en is ze aanwezig voor alle antidepressiva? Het is op dit ogenblik onmogelijk om daarop een definitief antwoord te geven. Er zijn in ieder geval aanwijzingen voor een dergelijk effect voor meerdere middelen. Een analyse door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van alle gerandomiseerde studies met antidepressiva bij kinderen en adolescenten toont een tweemaal hoger risico van zelfmoordgedachten bij de kinderen die een antidepressivum kregen (omwille van depressie of een andere psychiatrische aandoening) dan bij de kinderen die placebo kregen. De FDA is van mening dat ook voor de antidepressiva waarvoor geen klinische studies bij kinderen en adolescenten beschikbaar zijn, een dergelijk risico niet kan uitgesloten worden.

Het beoordelen van een causaal verband tussen behandeling met een antidepressivum en zelfmoordgedachten, is om vele redenen moeilijk: depressie op zich gaat gepaard met een verhoogd risico van zelfmoord; zelfmoordgedachten, en zeker zelfmoord, blijven zeldzaam; patiënten met hoog risico van zelfmoord worden in de studies vaak uitgesloten.

Hoe zouden antidepressiva het risico van zelfmoordgedachten kunnen verhogen? Het is bekend dat alle antidepressiva, zeker in het begin van de behandeling, ongewenste effecten zoals agitatie, angst, slapeloosheid en agressief gedrag kunnen uitlokken. Dit zou volgens sommigen een verergering van de depressie, met zelfmoordgedachten kunnen uitlokken. Een andere verklaring is dat de toename van de zelfmoordgedachten eerder een indirect effect van de antidepressiva is: de verbetering van de depressie kan als gevolg hebben dat de persoon de hopeloosheid nog intenser ervaart, of de herbeleving na psychotrauma nog intenser beleeft.

Hoe behandelen?

Een psychotherapeutische behandeling, b.v. cognitieve gedragstherapie, is doeltreffend bij kinderen en adolescenten met milde tot matig ernstige depressie; dit is de eerstekeuze behandeling maar spijtig genoeg zijn daarvoor onvoldoende mogelijkheden voorhanden. Er is echter weinig bekend over de doeltreffendheid van psychotherapie bij kinderen en adolescenten met ernstige depressie.
Er is op dit ogenblik voor geen enkel antidepressivum afdoend bewijs van doeltreffendheid bij kinderen en adolescenten met depressie. Toch kan in een aantal ernstige gevallen de nood voor medicamenteuze behandeling bestaan. Het opstarten en volgen van een dergelijke behandeling moet gebeuren door artsen met ervaring in het domein, onder continue begeleiding en evaluatie (o.a. in verband met optreden van ongewenste effecten zoals agitatie), en in combinatie met psychotherapeutische ondersteuning. De beschikbare gegevens laten niet toe te kiezen tussen de antidepressiva: voor geen enkel antidepressivum kan een verhoogd risico van zelfmoordgedachten en van automutilatie worden uitgesloten. Met de tricyclische antidepressiva zijn er ook de mogelijke cardiale ongewenste effecten; dit gebeurt vooral bij te hoge dosis, maar ook bij kinderen zijn enkele gevallen beschreven van plotse dood bij therapeutische doses, in afwezigheid van cardiale abnormaliteiten.

zie ook artikel : Gebruik van antidepressiva bij volwassenen

bron: Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. vzw)
verschenen op : 06/04/2005 , bijgewerkt op 29/10/2015

15 reacties

Gebruik van antidepressiva bij kinderen en jongeren

door Mulyatun, 3 October 2015 om 02:06

Das ist mal wieder ticysph: Panikmache mit relativen Risiken! Laut Statistischem Jahrbuch sind 2009 gerade einmal 141(!) Frauen unter 45 Jahren an einem akuten Herzinfarkt gestorben, weitere 10 an einem erneuten Herzinfarkt! Um diese Zahlen richtig einordnen zu kf6nnen, benf6tigt man noch die Anzahl der Frauen in dieser Altersgruppe: 20.796.200.Damit sind 151 von 20.796.200 Frauen an Herzinfarkt gestorben; das Risiko liegt also bei 0,00000726! Tja, und wenn dieses Risiko ffcr mich als Depressive 15mal so hoch ist, liegt es bei wirklich beeindruckenden 0,000108914 oder 0,1 Promille Bei den gleichaltrigen Me4nnern waren es 539 bzw. 46 Todesfe4lle bei 21.671.400 Menschen. Das Risiko stieg damit von 0,00002699 auf 0,000107976. Und jetzt die Killerfrage: wie viele Frauen bzw. Me4nner rauchen in dieser Altersgruppe und wie viele bei gleichaltrigen Depressiven? Denn auch unterschiedliche Anteile von Rauchern kf6nnten diese Unterschiede erkle4ren Audferdem gibt es noch eine weitere Relativierung: in der genannten Altersgruppe starben 2009 207 Frauen und 951 Me4nner an psychischen und Verhaltensstf6rungen. Damit war bis zum meinem 45. Geburtstag das Risiko hf6her, an einem Suizid zu sterben als an einem Herzinfarkt!

Oproep getuigen voor Goed Gevoel

door anoniem, 27 November 2012 om 15:36

Onze jongste zoon,net 18 jaar geworden, een gevoelige, emphatische en zeer fijne adolescent, kampt sinds ongeveer één maand met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten. Door gesprekken en vragen, kwam het er langzaamaan uit...biezonder aangrijpend! De reden van zijn depressie ? Hij zegt zelf dat hij het echt niet weet, dat hij ook geen reden heeft tot depressie en dat idee bezwaart hem nog meer.In zekere zin voelt hij zich schuldig rond deze depressieve gevoelens, ook zelfmoordgedachten. Hij wordt heel graag gezien door heel veel mensen, een echte toffe gast, en beseft dit ook. Hij wil ons niet verdrieten... Zijn(oudere)zussen, mijn ex-man en zijn vriendin zijn op de hoogte. Op vraag van onze zoon zelf, hadden wij een gezamenlijk gesprek. Als moeder blijf ik communiceren met mijn zoon. Ik voel en zie zijn zwaarte. Wat onze zoon schijnt te verlichten zijn de inname van Bachbloesems en St Janskruid. Zelf ben ik niet geneigd naar medicatie, eerder naar gesprekken, begrip, ondersteuning, begeleiding... Ook mijn huisarts wees mij op bepaalde risico's bij inname van antidepressiva op deze leeftijd, daar verschillende recente studies aantonen dat vele antidepressiva bepaalde negatieve gevoelens van zelfmoordgedachten zouden kunnen versterken. Zij gaf tevens het advies, om deze moeilijke periode ook buiten ons (gescheiden) gezin te laten opvolgen. Zelf ben ik werkzaam als verpleegster, de vader van onze zoon is huisarts. Geen van ons kiest in eerste instantie voor anti-depressiva, zeker niet als er andere mogelijkheden bestaan om hem hier doorheen te helpen! Op www.gezondheid.be geeft men volgend commentaar omtrent antidepressiva en adolescenten: "Er is op dit ogenblik( 27-11-2012) voor geen enkel antidepressivum afdoend bewijs van doeltreffendheid bij kinderen en adolescenten met depressie." en ook:" De beschikbare gegevens laten niet toe te kiezen tussen de antidepressiva: voor geen enkel antidepressivum kan een verhoogd risico van zelfmoordgedachten en auto-mutilatie worden uitgesloten....." Ik bracht de school en de voornaamste sportbegeleider op de hoogte van de problemen, die mijn zoon momenteel heeft. Zij reageerden beiden zeer begripvol en zorgzaam. Via de school werd er contact opgenomen met een centrum, dat jongeren met depressie mee begeleidt. Aan de ene kant een opluchting, aan de andere kant ook wat schrikwekkend, daar er , vanaf het eerste consult, aan hem persoonlijk werd voorgesteld om medicatie in te nemen. Onze zoon, die zelf beschikt wegens zijn zeer recente "volwassenheid", weigerde zelf. Hij is op de hoogte van de werking van Bachbloesems, waar hij overigens zelf naar vroeg, toen hij het moeilijk begon te krijgen ( oktober). Op het eind van november zou ook het St. Janskruid, dat negatieve gemoedsstemmingen helpt verlichten, zijn werk beginnen doen ( na drie weken inname). Ondertussen zijn er ook 5 gesprekken gepland in het hulpcentrum. Ik ben blij dat hij op deze plek de kans zal krijgen om alles te vertellen , waar hij mee zit, mee worstelt, of wat hem bezwaart, .... Ik bewonder enorm de moed en de oprechtheid van onze zoon, om toe te geven, dat hij met zulke gedachten zit. Ik voel ook, dat hij nog de moed heeft om beter te worden, ondanks zijn schuldgevoelens en verdriet van niet-begrijpen . De professionele hulp, die hij aanvaardt, de Bachbloesems, waar hij om vroeg en die voor hem ondersteunend werken, en hem helpen kijken vanuit andere gezichtspunten, zijn openheid, ... de steun van iedereen... allemaal dingetjes die helpen, opdat hij terug in zijn eigen kracht en kunnen kan geloven ...Vertrouwen...

Oproep getuigen voor Goed Gevoel

door Vanessa Vanhove, 22 October 2012 om 15:56

Voor een artikel in het maandblad GOED GEVOEL over het gebruik van antidepressiva door jongeren ben ik op zoek naar dappere ouders die hun verhaal en hun ervaringen met antidepressiva willen delen. Waarom is jouw kind depressief geworden? Waarom werd er gekozen voor antidepressiva? Wat waren de effecten van deze zogenaamde psychofarmaca op jouw kind? Hoe sta je zelf tegenover het gebruik van deze antidepressiva bij kinderen? Ben je geïnteresseerd om het taboe rond dit thema uit de wereld te helpen, neem dan zeker contact met mij op: vanessavanhove1@gmail.com

Depressie/ vitamine D

door anoniem, 18 April 2012 om 20:18

Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd welke dosis vitame D u dan bedoelt.

depressie behandeling

door jan5, 9 April 2012 om 20:15

Eén van de weinige wetenschappelijke zekerheden in de psychopathologie is dat een www.psycholoog-jovo.be/depressie-behandeling het meest kans op succes heeft als medicatie en psychotherapie worden gecombineerd. Maar zelfs in dit geval zal medicatie slechts in ongeveer 10 à 15 procent nodig zijn.

bekijk alle 15 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt