Arthroscopie (kijkoperatie : knie en schouder)

Laatst bijgewerkt: October 2015 | 51 reacties

dossier Arthroscopie betekent: in het gewricht kijken. Dit is meestal de knie, soms de schouder, de enkel en af en toe de elleboog, de pols of de heup. Met de arthroscoop kan de arts gewrichten van binnen controleren op beschadigingen (zoals gescheurd kraakbeen, gescheurde meniscus, gescheurde banden, gebroken bot, losse bot- of kraakbeenstukken, slijtage van het gewricht, ontsteking...). Met de gangbare onderzoeksmethoden, zoals röntgenonderzoek of echografie, is dit niet altijd mogelijk. Ten tweede wordt artroscopie ook gebruikt om deze letsels te behandelen.
De arthroscoop (letterlijk gewrichtskijker) is een instrument dat bestaat uit een buisje, waar fiberglasvezels doorheen lopen. Door deze vezels wordt met een sterke lamp het binnenste van het te onderzoeken gewricht verlicht. Via lenzen wordt het beeld geprojecteerd op een videoscherm.

De operatie

arthrosc-knie-350.jpg
De operatie vindt plaats onder algehele narcose of plaatselijke verdoving. Op de dag van de ingreep dient u nuchter te zijn, d.w.z. niet eten of drinken vanaf middernacht.
De arthroscoop wordt via een klein (1 cm) sneetje in het gewricht gebracht. De kijker wordt aangesloten op een videocamera, die weer verbonden is met een beeldscherm. De kijker wordt tevens aangesloten op een lichtkabel waardoor de binnenkant van het gewricht goed verlicht wordt.
Via een aparte aan- en afvoeropening wordt het gewricht voortdurend gespoeld met een zoutwateroplossing.
Tijdens de operatie kan een tangetje of schaartje in het gewricht worden gebracht om de ingreep uit te voeren. De duur van de behandeling varieert van 30 tot 90 minuten.
Als het technisch niet mogelijk is de behandeling tijdens de arthroscopie uit te voeren, dan kan het nodig zijn het gewricht te openen met een grotere snee. Dit kan direct aansluitend aan de arthroscopie gebeuren, maar ook in een later stadium.
Na een eenvoudige arthroscopische ingreep kunt u dezelfde dag al naar huis. In een aantal gevallen volgt nog een overnachting, bijvoorbeeld wanneer de pijn nog niet goed onder controle is.

Na de operatie

De operatiesneetjes worden afgeplakt met hechtpleister en afgedekt met gaas en verband.
Bij een algemene verdoving mag u de eerste 6 tot 8 uren na de operatie niets eten. U mag wel, na de terugkomst van het operatiekwartier, een glas water drinken.
U mag de dagkliniek verlaten wanneer al de restverschijnselen van de verdoving zijn verdwenen. Dit is ongeveer 5 à 6 uren na de ingreep. Bij een lokale verdoving met een ruggenprik is het noodzakelijk dat u spontaan heeft kunnen plassen.
Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol is vaak voldoende.
De arts zal u instructies geven over de nabehandeling van het gewricht, welke oefeningen goed zijn en welke bewegingen u moet vermijden. Soms is fysiotherapie nodig.
Soms mag het gewricht een tijdje niet belast worden, bijvoorbeeld na een arthroscopie van de knie of de enkel. In dat geval moet u eerst met krukken lopen. Bij een schouder- of elleboogarthroscopie krijgt u een mitella.
Afhankelijk van de operatie, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om het gewricht weer normaal te kunnen gebruiken zijn daarvan afhankelijk. Zwelling als reactie op activiteit is een sein dat u het wat rustiger aan moet doen. De arts geeft u adviezen daarover.
Een tot twee weken na de ingreep moet u op controle. De hechtpleisters mag u een week na de operatie zelf verwijderen. Douchen mag voor die tijd ook al maar de incisies moeten dan wel afgeplakt zijn omdat ze anders kunnen nabloeden.
Soms is er een tweede controle nodig, als de genezing nog niet optimaal is. Na genezing zijn de huidwondjes vaak nog dik. Dit komt doordat het onderliggende kapsel ook geopend is en wat langere tijd nodig heeft om te genezen. Dit neemt drie tot vier weken tijd.

Mogelijke risico's en nevenwerkingen

Een arthroscopie is een zeer veilige ingreep waarbij zelden verwikkelingen optreden.
Mogelijke complicaties zijn: forse en langdurige zwelling, een bloeding in de knie en zeer zelden een gewrichtsontsteking. Zwelling kan behandeld worden met rust, het been hoog leggen en het gewricht behandelen met koude pakkingen. Bij gebrek aan koude pakkingen kunt u een zak bevroren erwtjes uit de diepvries gebruiken. Een koude pakking mag u telkens ongeveer vijftien minuten op het gewricht plaatsen.
Wanneer een bloeding optreedt kunt u contact opnemen met uw arts. Rust en een drukverband zijn dan de behandeling. Ook bij plotselinge pijn moet u contact opnemen met uw huisarts.
Omdat er ook bij de arthroscopie sneden in de huid worden gemaakt, is het mogelijk dat er een huidzenuw wordt beschadigd. De huid eromheen kan daarna een beetje dovig zijn of juist extra gevoelig. De ervaring leert dat deze klachten meestal in de loop van de tijd verdwijnen of geen last meer geven.
De bloeddrukband geeft soms klachten na de operatie, bijvoorbeeld een gevoel van kneuzing van de weefsels onder deze strakke band. Maar ook kan een huidzenuw bekneld geraakt zijn, zodat de huid eromheen een beetje dovig of juist extra gevoelig is geworden. Ook deze klachten verdwijnen meestal in de loop van de tijd.

Arthroscopie van de knie

knie-arthroscopie-2.jpg
Het kniegewricht betaat uit twee botdelen, het scheenbeen en het dijbeen. De uiteinden daarvan zijn bedekt met een laagje kraakbeen, zodat de knie soepel beweegt. Deze kraakbeenlaag is elastisch en kan schokken en stoten opvangen.
Verschillende aandoeningen in de knie (zoals meniscusscheuren, losse stukjes bot of kraakbeen, kruisbandscheuren, kraakbeenbeschadiginen en slijmvliesontsteking) kunnen met arthroscopie direct gezien worden zonder de knie helemaal open te snijden.
Een meniscusscheur (voetbalknie) leent zich bij uitstek voor een arthroscopische behandeling. Alleen het gescheurde deel wordt verwijderd en het intakte deel blijft op zijn plaats. Dit is beter voor het gewricht omdat verwijdering van de gehele meniscus tot slijtage kan leiden. Losse stukjes kraakbeen en bot kunnen ook door middel van een arthroscopie worden verwijderd.
Ook een kruisbandscheur kan in vele gevallen met arthroscopie worden behandeld.

Een groot voordeel van arthroscopische operaties is dat het herstel in het algemeen heel vlot verloopt en dat vrijwel altijd direct na de ingreep de knie weer volledig belast mag worden.

externe link : Blaascontrole.nl

Hoe verloopt een arthroscopie van de knie?

Voor de ingreep wordt rond de knie een knelband aangelegd worden om de operatiestreek bloedvrij te maken.
Via enkele kleine insneden aan de voorkant van de knie wordt de arthroscoop in het gewricht gebracht. Het gewricht wordt tijdens de arthroscopie met vocht gevuld, zodat er meer ruimte in het gewricht komt en het gewricht continu gespoeld kan worden. Via één of meerdere openingen kunnen instrumenten in het gewricht gebracht worden. Een eventuele operatie als behandeling van de vastgestelde gewrichtsschade kan met behulp van deze instrumenten binnen in het gewricht worden uitgevoerd.
Bij een reconstructie van een gescheurde kruisband kan gebruik worden gemaakt van het middelste deel van de dikke pees die tussen knieschijf en onderbeen loopt. De plaatsing van de pees met botblokjes van de knieschijf en het onderbeen, op de plaats van de oorspronkelijk voorste kruisband, vindt plaats met behulp van een kijkoperatie. Met een tunneltje in het scheenbeen en het dijbeen wordt de pees in de knie geplaatst en vastgezet met twee schroefjes. Soms wordt er een andere methode van vastzetten gekozen. De schroefjes hoeven er niet uitgehaald te worden. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de ingreep

stretch-hamstrings.jpg
Na de ingreep zal een drukverband rond de knie aangelegd worden. Het drukverband en de witte pleistertjes kunt u er na drie dagen afhalen. De hechtstripjes mag u tien dagen na de operatie voorzichtig verwijderen. Het is verstandig om de knie vijf dagen droog te houden zodat de wondjes veilig dicht kunnen groeien. U mag weer baden wanneer de pleisters eraf zijn en de wondjes droog.
• Na de ingreep dient u enkele dagen met krukken (of eventueel met een looprek) te gaan. Als de knie door overbelasting weer wat dikker wordt, dient u uw activiteiten te verminderen.
• Minstens drie maal per dag neemt u best gedurende 15 minuten de volgende houding aan: in zittende houding, het horizontaal gestrekt been ondersteunen ter hoogte van de voet en hierbij de knie laten 'doorhangen' zonder ondersteuning. De knie mag gebogen worden, maar vooral oefeningen waarbij het been gestrekt wordt zijn belangrijk. Hurken of de hiel naar de bil trekken wordt de eerste 6 weken afgeraden.
• Om uw beenspieren niet teveel te laten verzwakken door de tijdelijke rust is het goed om vanaf de dag van de operatie oefeningen te doen in overleg met de arts.

Een voorbeeld van dergelijke oefening die 2 tot 3 maal per dag kan uitgevoerd worden:
A. Dijspier samentrekken = knie strekken met het optrekken van de knieschijf gedurende een zestal seconden. Ontspan de dijspier na elke samentrekking.
Maximum 10 reeksen van 10 contracties.
B. Dijspier samentrekken met optrekken van de knieschijf en het geopereerd been gestrekt heffen gedurende een zestal seconden. Ontspan de dijspier na elke samentrekking.
Maximum 10 reeksen van 10 contracties en 2 minuten rust na elke reeks.
Na deze oefeningen gedurende 20 minuten ijsapplicatie op het kniegewricht.
Na 1 week gaat u verder met oefening B en brengt u een gewicht aan de voet welke u progressief verhoogt.
Bij pijn, warmte of zwelling van het kniegewricht het programma vertragen en meer ijsapplicaties toepassen.

Afhankelijk van de operatie, de grootte van de ingreep en individuele factoren kan u na ontslag nog enige tijd wat hinder ondervinden in het operatiegebied. De mogelijkheden omtrent het hervatten van sport of andere activiteiten en de mogelijkheid om het gewricht weer normaal te kunnen gebruiken is voor iedereen verschillend. In het algemeen wordt twee weken aangehouden voor zittend werk en drie weken voor zwaarder werk. Sporthervatting kan ook variëren met het type sport. Het is niet verstandig contactsporten binnen een maand te hervatten. Uw geneesheer kan u hieromtrent advies verstrekken.
Autorijden kan weer als u voldoende kracht en stabiliteit in het been heeft. Een test hiervoor is bijvoorbeeld het naar beneden lopen op de trap zonder de leuningen te gebruiken.

Mogelijke complicaties

Een niet veel voorkomende complicatie na een operatie van de knie is het ontstaan van een trombosebeen of een longembolie. Als de kuit harder en pijnlijker aanvoelt, roder is of glanst, kan er sprake zijn van een trombosebeen. Neem bij twijfel contact op met uw behandelend arts.

zie ook artikel : Trombose en longembolie

zie ook artikel : Diepe veneuze trombose (DVT) of trombosebeen

Arthroscopie van de schouder

arthroscop-Schouder-350.png
Het schoudergewricht bestaat uit vijf onderdelen: de kop en de kom, de pezen, de slijmbeurs en daarboven het dak van bot. De kop en de kom van de schouder zijn opgebouwd uit bot met een laagje kraakbeen. De kom van de schouder is relatief klein, maar de kop kan goed bewegen. Aan de kom en de kop hechten verschillende pezen vast, waardoor de schouder kan bewegen. Deze pezen lopen over de schouderkop en onder het dak van de schouder. Onder dit dak bevindt zich een ruimte, gevuld met een beetje vocht, die ontstoken kan zijn. Deze ontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Soms ontstaan de klachten door een val op de schouder. Vaak komen de klachten heel langzaam op, bijvoorbeeld als gevolg van een probleem van de pezen. De klachten die kunnen wijzen op een slijmbeursontsteking uiten zich door pijn rondom de schouderkap, pijn uitstralend naar de nek en de bovenarm, wakker worden bij het liggen op de schouder of pijn bij het heffen van de arm.

zie ook artikel : Schouderluxatie: arm uit de kom

De behandeling

In principe gebeurd deze ingreep onder een algemene verdoving omdat de operatie uitgevoerd wordt met de patiënt in zijligging en deze positie kan moeilijk door een bewuste patiënt langdurig verdragen worden.
Om in het schoudergewricht te kunnen kijken worden er meestal twee kleine sneetjes gemaakt van ongeveer een centimeter. Door het ene gaatje kan de kijkbuis worden geschoven en door het andere gaatje kan een werkinstrument worden ingebracht, zoals een paktangetje of een knipschaartje.
In eerste instantie wordt in het gewricht zelf gekeken. Er kan worden gevoeld of er scheuren zijn. Problemen met de pezen, zoals een scheur, kunnen worden gezien vanaf de binnenkant van het gewricht. Vervolgens wordt de kijkbuis onder het dak van de schouder geplaatst.
Bij een slijmbeursontsteking wordt de slijmbeurs schoongemaakt met een ‘zuigbuisje’. De pezen kunnen nu van bovenaf worden gezien. Bij een scheur in de pezen is het afhankelijk van het soort scheur en de grootte of het direct behandeld moet worden of bij een volgende operatie. Om nu meer ruimte te geven aan de pezen die onder het dak lopen, wordt er met een slijptol een randje bot verwijderd aan de onderzijde van het dak.
Direct na de operatie worden de wondjes dichtgehecht. Hier overheen worden witte pleisters geplakt en daarna nog een groot absorberend verband.

Na de behandeling

Normaal moet u tot de volgende dag in het ziekenhuis blijven. Het verband mag er dezelfde dag af en de witte pleisters mag u er na drie dagen afhalen. Hierna kunt u gewoon douchen.
De eerste 24 uur zijn het meest vervelend. De verdoving die apart in uw schouder werd gezet kan nog voor wat pijnverlichting zorgen, maar het is belangrijk dat u de pijnmedicatie regelmatig inneemt. De eerste twee weken kuunen ook onaangenaam zijn. Soms hebben patiënten in het begin het gevoel dat de klachten alleen maar verergerd zijn. Hierna nemen de klachten langzaam af. De hechtingen kunnen na 10 tot 14 dagen worden verwijderd tijdens de controle. Baden mag u weer wanneer de pleisters eraf zijn en de wondjes droog. U verlaat de kliniek met een mitella. Deze doet u vanaf de eerste dag elk uur even af om de elleboog op en neer te laten bewegen. De schouder laat u rustig bengelen. Naarmate de dagen vorderen moet u steeds verder kunnen bengelen met de arm. Hierbij is het belangrijk dat u met uw lichaam voorovergebogen blijft staan. Wij adviseren u om de tijd te nemen voor de oefeningen die u van de fysiotherapeut leert. Tijdens de controle zal worden bekeken of de mitella af kan. U kunt na gemiddeld 6 weken uw arm weer zodanig heffen dat autorijden mogelijk is. Na gemiddeld drie maanden kan uw arm weer helemaal omhoog.

Mogelijke complicaties en risico’s

Een kijkoperatie van de schouder heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Eventuele complicaties die optreden zijn een bloeduitstorting of een infectie.


verschenen op : 16/02/2005 , bijgewerkt op 29/10/2015

51 reacties

Arthroscopie (kijkoperatie : knie en schouder)

door linda, 9 January 2016 om 00:06

Mijn linkse knie heb ik al vele jaren last in nu mijn rechtse knie is knieschijf kapot en vocht eronder doet erg pijn Moet een operatie ondergaan Is mijn vraag hoe lang duurt het dat je hersteld bent??

knie

door anoniem, 6 November 2013 om 10:37

Hoe is het nu met je knie? Ik zie dat het bericht van 2010 is. Ik heb zelf op 3 oktober een kijkoperatie in de knie gehad waar een flapscheur is verholpen en er zat artrose. Nu 5 weken later kan ik nog bijna niets en het is me heel erg tegen gevallen. Daarom ben ik benieuwd hoe het nu met jou gaat en wat me misschien nog te wachten staat.

schouder arthtoscopie

door anoniem, 28 December 2012 om 02:59

graad iii kraakbeenlijden glenohumeraal tenossynovitis van de bicebspees subacromminiaal bursitis van de rotator cuff subacromminiaal Imingement behandeling shaving van het kraakbeenletsel bursectomir shaving van d rotator cuff decropresseeieve acromioplastie volgens neer na 14 dagen gevallen op schouder die nu erg pijnlijk is wat nu.,

knie letsel

door Randy, 2 January 2012 om 13:44

Een jaar of 7 geleden op het werk gebeurde het ineens dat ik de trap niet meer afkwam. Mijn rechterknie deed zoveel pijn (meer branderig gevoel) dat ik slechts 1 tree omlaag kon en daarna de andere voet ernaast moest zetten. Ik hield het op overbelasting. Echter het bleef maar terugkomen. Ook als ik s ging fietsen was bij 30 km zover dat de rest afzien was. Tot vorig jaar Pasen. Ik wilde meer gaan sporten, had een 2e hands MTB gekocht en ging met een vriend de bossen in. Gewoon rustig parcours, slechts 1 steile helling, voor de rest veel zandpaadjes. Het was droog en warm, maar het ging zo goed dat ik helemaal niet aan evt. knieklachten dacht. Pas toen ik bovenaan die helling was aangekomen (ik fiets zelden, maar toen hadden we er al 40 km opzitten), voelde ik mijn knie. En hoe! Vanaf dat punt van knooppunt naar knooppunt gefietst, langzaam, alleen maar asfalt, ongeveer 5 km met een onopgemerkte lekke band, en het ging haast niet. We moesten nog 25 km naar huis. Ik wilde niet bellen, niet even op een terrasje rusten, bang dat ik was dat ik dan helemaal niet meer kon bewegen. 3 Dagen flink last van gehad, daarna naar huisarts, röntgenfoto's....geen resultaat. Nog een keer naar huisarts, omdat ik last bleef houden en het erger leek te worden. MRI-scan. En daaruit bleek dat de binnenmeniscus van de rechterknie gescheurd zou zijn (linkerknie geeft ook al langer zelfde problemen, maar vergeleken met rechts moet hij het nog maar even volhouden). 13 December arthroscopie gehad: meniscus niet gescheurd, lichte slijtage van kapsel, maar wel losse vliesjes van onbekende herkomst. Naar huis met drukverband, krukken waren niet nodig. Om 14.30 u geopereerd en om 22.00 uur sleepte ik me de trap op. Na 4 dagen drukverband eraf en steunkous om. Buigen ging echter moeilijk. Ik dacht dat het door de rechter hechting kwam. 23 december hechtingen verwijderd en toen bleek dat de rechter hechting ook een beetje vastzat (deels door wondvocht) en ontdekte men een lichte verdikking onder de huid tpv de incisie. Nog 2 mensen erbij waaronder de chirurg zelf en die zei dat het kapsel langzamer geneest, maar dat het binnen een paar weken wegtrekt. Echter die lichte verdikking voel ik continu bij het lopen, omdat de broek ertegenaan komt. Het is uiters oncomfortabel en daardoor ga ik er ook naar lopen. Als ik 2 km loop, dan lijk ik de laatste 300 m net een pinguin (denk ik dan). Hebben meer mensen last gehad van zo'n verdikking en hoe lang duurt het voor het wegtrekt. Ik ben nu dus 3 weken thuis en had graag 2 weken geleden willen gaan werken. Ik hoop dat ik de 9e kan beginnen met rustig werk, want als kraanmachinist moet ik veel hurken bij het opstellen van de kraan en redelijk zwaar tillen en duwen. Lijkt me niet verstandig om daar nu al mee te beginnen, want ik kom nog niet eens de trap af op de normale manier. Gr. Randy en dat 2012 vooral een gezond jaar mag worden......

knie letsel

door Bolder, 16 September 2011 om 16:05

Hoi Ik heb in juni ook een kijkoperatie gehad aan mijn rechterknie. Partiele laterale meniscotomie (of zoiets):-) Nu, 3 maand erna heb ik nog steeds last eigenlijk. Op hurken zitten lukt niet, quadriceps stretchen lukt ook niet, kleermakerszit ook niet en als ik ergens blijf haperen met mijn voet (vb uitstekende tegel) dan doet het pijn in de knie. Nu maandag opnieuw een NMR laten uitvoeren en hopen dat alles in orde is en gewoon nog aan het herstellen is! Ik ben ook een fervent sporter en ben nu pas sedert een maand terug begonnen met oefeningen doen zoals voorheen (lunges, squats...) maar voel nog steeds pijn. Ook bij het plooien kraakt die knie enorm! Echt brrr... Dus duimen nu dat ik niet weer moet geopereerd worden, want die ruggeprik vind ik maar niks :-(

bekijk alle 51 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub