ad

Nieuw pneumokokkenvaccin voor kinderen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
prevenar.jpg

nieuws

Begin volgend jaar komt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe pneumokokkenvaccin voor kinderen (Prevenar® ) in Belgiê op de markt. De vaccinatie tegen pneumokokken is reeds opgenomen in het aanbevolen vaccinatieschema voor 2004 van de Hoge Gezondheidsraad (volledige tekst en schema vind je op www.health.fgov.be. Pneumokokken vormen qua frequentie de eerste oorzaak van invasieve bacteriële infecties (o.m. meningitis) bij het kind. Deze bacteriën zijn ook verantwoordelijk voor een zeer groot aantal infecties van de hogere luchtwegen, in het bijzonder middenoorontstekingen. Het risico op pneumokokkeninfecties is het hoogst op zeer jonge leeftijd. Bijna de helft van de bacteriëmiegevallen en 3/4 van de meningitisgevallen vóór de leeftijd van 5 jaar komen voor tijdens het eerste levensjaar. De toename van de resistentie van pneumokokken tegen antibiotica zou op termijn de behandelingsmogelijkheden van deze infecties kunnen compromitteren. Naast deze invasieve infecties zijn pneumokokken ook verantwoordelijk voor een groot aantal bacteriële infecties van de hogere luchtwegen: tenminste 1/3 van de bacteriële middenoorontstekingen bij het kind worden door dit pathogeen veroorzaakt. Ze geven vaak aanleiding tot het voorschrijven van antibiotica, vooral bij kinderen die regelmatig naar een kinderdagverblijf gaan. De kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, vertonen een licht verhoogd risico op invasieve pneumokokkeninfecties. Gelet op het groot aantal jonge kinderen die in België naar kinderdagverblijven gaan, meent de HGR evenwel dat er geen reden is om een specifieke vaccinatie voor deze groep kinderen aan te bevelen. In een recente wetenschappelijke motivering over het nut van pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen door een werkgroep van de Vlaamse Vereniging van Kinderartsen wordt hierover o.m. gezegd dat de geconjugeerde pneumokokkenvaccins vooral zeer efficiënt zijn in het voorkomen van ernstige invasieve infecties, in mindere mate voor pneumonie (longontsteking) en middenoorontsteking (otitis media). De voorgestelde vaccinatieschema's zijn verschillend in functie van de leeftijd van het kind en van het bestaan van bijzondere medische voorwaarden. Als de vaccinatie vóór de leeftijd van zes maand gestart wordt, zal het kind 4 doses geconjugeerd vaccin toegediend krijgen op de leeftijd van 2, 3 en 4 maand en tussen 12 en 15 maand. Als het kind tussen 7 en 11 maand is bij aanvang van de vaccinatie : 3 doses waaronder één dosis tussen 12 en 15 maand. Als het kind tussen 12 en 23 maand is bij aanvang van de vaccinatie : 2 doses vaccin met 8 weken interval. De vaccinatie begint niet vóór de leeftijd van 6 weken. Het minimum interval tussen twee doses beloopt 4 tot 8 weken voor de eerste reeks doses. De herhalingsdosis gebeurt bij voorkeur 8 weken na de laatste dosis van de eerste reeks. Het vaccin kan gelijk met het gecombineerd vaccin DTPa-IPV-Hib-HBV (InfanrixHexa®)worden toegediend, doch op een andere injectieplaats. Het vaccin wordt momenteel nog niet terugbetaald door het ziekenfonds en wordt ook niet gratis ter beschikking gesteld. Het is, gezien de hoge kostprijs (68,27 Euro per dosis), onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Lees ook: De pneumokok: een gevreesde bacterie

Lees ook: Vaccinaties in 20 vragen
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub