ad

Wat zijn risicofactoren voor hoofdluis?

Laatst bijgewerkt: maart 2016
123-hoofdluizen-kam-haar-04-16.jpg

nieuws Hoofdluizen komen zeer frequent voor. Iedereen kan luizen krijgen, maar men treft ze vooral aan bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. Het heeft niets met hygiëne of slecht gewassen haren te maken.

Risicofactoren voor luizen
Luizen kunnen niet springen of vliegen, en worden niet overgedragen door huisdieren. Ze verplaatsen zich door te kruipen en kunnen alleen verhuizen door rechtstreeks hoofdcontact. Omdat kinderen tijdens het spelen vaker hoofdcontact hebben, zijn zij het vaakst het slachtoffer van een besmetting.
• Recent onderzoek bij schoolkinderen in Noorwegen heeft aangetoond dat de belangrijkste risicofactor om luizen te krijgen een broer of zus met luizen is.
• Het voorkomen van hoofdluis in de klas is een belangrijkere voorspeller dan het voorkomen van hoofdluis op de school.
• Lang haar is ook een risicofactor: ten opzichte van kort haar heeft haar tot op de schouders een twee keer zo groot risico op hoofdluis.
• Jongens die gel en meisjes die haarlak gebruiken hebben iets minder kans op luizen.
• Overdracht via hoeden, sjaals, stoelen of hoofdkussens is mogelijk, maar komt niet vaak voor. Luizen die de mens verlaten, sterven namelijk binnen de 48 uur door uitdroging.

Hoe luizen voorkomen?
Hoofdluis voorkomen kan nooit helemaal, maar u kunt wel de kans op een besmetting zoveel mogelijk proberen te verminderen en vooral verdere verspreiding tegengaan.
Weg van zijn gastheer kan een luis maar 1 of 2 dagen overleven.

Regelmatig controleren
• Het is zinvol om schoolgaande kinderen om de paar weken te controleren op de aanwezigheid van luizen met een luizenkam of bij voorkeur met de nat-kam-test.
• Indien luizen worden gesignaleerd, controleer dan bij iedereen in huis (eventueel ook de grootouders of de kinderoppas…) of ze luizen hebben (en vergeet uzelf niet) met de nat-kam-test of met een luizenkam. Als u geen luizen vindt, herhaal dit kammen dan bij iedereen eens per week, en dit gedurende minstens twee weken.
• Behandel iedereen met luizen of levensvatbare neten tegelijk met de nat-kam methode of een hoofdluisbestrijdingsmiddel. Als slechts één kind behandeld wordt, terwijl nog een broer, zus of ouder luizen heeft, zal het kind in een mum van tijd opnieuw luizen hebben. Wie geen luizen heeft, moet niet behandeld worden.
• Verwittig de school of het kinderdagverblijf (en eventueel ook ouders van vriendjes) als uw kind luizen heeft. Omgekeerd, moet de school de ouders verwittigen als er in de klas luizen worden vastgesteld. Van groot belang is dat iedereen die besmet is met luizen binnen eenzelfde klas gelijktijdig behandeld wordt.
• Controleer het haar na behandeling gedurende 14 dagen. Herhaal de behandeling altijd en zeker nog een keer extra als de luizen terugkomen.

Hygiëne
Hoofdluis is geen probleem van slechte hygiëne. De haren overvloedig wassen als preventieve maatregel is bijvoorbeeld zinloos.
• Meubels of tapijten met een insecticidenspray behandelen is totaal zinloos omdat de kans dat luizen daar overleven zeer klein is.
• Algemene preventieve maatregelen om de kans op besmetting met luizen te verminderen, zoals het vermijden van overvolle kapstokken, hebben weinig zin.
• Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond.
• Het is wel zinvol om in geval van een besmetting kammen, borstels, speldjes, enz. te ontsmetten: een halve minuut onderdompelen in water van 60°C of een uur in een alcoholische oplossing (alcohol 70°) leggen. Speciale ontsmettingsmiddelen of insecticiden zijn niet nodig.

Preventief gebruik van antiluismiddelen
Het preventief gebruik van antiluismiddelen wordt ten stelligste afgeraden. De actieve stoffen kunnen de hoofdhuid irriteren en jeuk veroorzaken. Bovendien kunnen de luizen resistent worden tegen de actieve stof.

Preventieve repellents
In de handel zijn er diverse verschillende middelen te vinden die de luizen op afstand moeten houden (luizenrepellents). Uit onderzoek is gebleken dat deze stoffen niet effectief zijn. Gebruik ervan wordt afgeraden.

Kleren en beddengoed wassen niet nodig
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangeraden, is het niet bewezen dat het zo warm mogelijk wassen van het beddengoed, knuffels, kleren, mutsen, sjaals enzovoorts nuttig is. De kans dat luizen zich via de kledij verspreiden is zeer onwaarschijnlijk.
Ook het stofzuigen van huis, auto... wordt niet langer aangeraden.

Kinderen thuis houden niet nodig
Kinderen met luizen mogen nooit uitgesloten worden van opvang, school of sportclub. Er is geen bewijs dat uitsluiting van school doeltreffend is. Op het ogenblik dat de luizen worden ontdekt is het kind waarschijnlijk al meerdere weken besmet.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan wel in overleg met de ouders van een leerling met luizen beslissen dat het nodig is dat deze leerling thuis blijft om behandeling mogelijk te maken. Het gaat steeds om uitzonderlijke situaties.
Als ouders weigeren verantwoordelijkheid te nemen om ze te bestrijden, kan het kind wel uit de opvang geweerd worden.

Een badmuts dragen bij het zwemmen is niet nodig. Overdracht van hoofdluizen via zwemwater is zeer onwaarschijnlijk.

Meer info:
www.vitalink.be/luizen/
www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/insecten/luizen/
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
ad


pub