Geen verband antibiotica en astma

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws

Er is geen verband tussen antibioticagebruik tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte en de ontwikkeling van astma. Eerdere studies hadden een dergelijk verband aangetoond, maar volgens een nieuwe studie van het Karolinska Instituut in Zweden blijkt dat de toename van het aantal kinderen met astma niet te wijten is aan toegenomen antibioticagebruik, maar aan andere factoren zoals genetische factoren, omgevingsfactoren en/of levensstijl. Het nieuwe onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ .
De studie analyseerde gegevens van 500.000 Zweedse kinderen geboren tussen 2006 en 2010. De wetenschappers analyseerden ten eerste de gegevens van kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap antibiotica had gekregen. Daaruit bleek een verhoogde kans van 28% op astma bij de kinderen van die moeders. Daaruit zou men kunnen afleiden dat dat te wijten is aan het antibioticagebruik. Wanneer echter ook gekeken werd naar de broertjes en zusjes van die kinderen, bleek dat verband met antibioticagebruik tijdens de zwangerschap niet langer te bestaan, maar kwamen andere risicofactoren in beeld, zoals genetische factoren, omgevingsfactoren en/of levensstijl een verhoogde kans op astma veroorzaken en niet de antibiotica.
In tweede instantie keken de onderzoekers naar het mogelijk verband tussen antibioticagebruik door de baby en het ontstaan van astma. Ze brachten in kaart waarom de baby's antibiotica hadden gekregen. Daaruit bleek dat de kans op astma groter was bij luchtweginfecties dan bij huid- of urineweginfecties. Volgens de onderzoekers heeft de verhoogde kans op astma dan ook niet te maken met het antibioticagebruik, wél met het feit dat astma op jonge leeftijd moeilijk is vast te stellen en astmaklachten ten onrechte als een luchtweginfectie worden beschouwd en behandeld, of dat een luchtweginfectie de kans op astma verhoogt, los van de behandeling met antibiotica. Dat werd opnieuw bevestigd door een vergelijking met broertjes en zusjes.

Volgens de onderzoekers is er dus geen sprake van een (oorzakelijk) verband tussen astma en antibiotica. Ze stippen wel aan dat zorgvuldig moet worden omgesprongen met antibiotica omwille van de mogelijke resistentievorming.


pub