Wanneer is te snel klaarkomen een probleem?

Laatst bijgewerkt: december 2018
123-psych-koppel-ruzie-bed-170-2-09.jpg

nieuws Elke man kan wel eens te snel klaarkomen. Dat is een normaal fenomeen. Maar bij vroegtijdige zaadlozing (premature ejaculatie PE of ejaculatio praecox) komt een man vrijwel altijd te snel of zeer snel klaar, direct voor of nadat hij in de vagina is gekomen, zodat men nauwelijks aan vrijen toekomt. Bij mannen met PE is ejaculeren net als niezen – ze voelen het aankomen, maar kunnen het niet tegenhouden.

Vroegtijdige zaadlozing is een van de belangrijkste seksuele stoornissen van de man. Leeftijd speelt daarbij geen rol: het kan zowel bij jonge als oudere mannen voorkomen. Het zou volgens sommige studies voorkomen bij zowat 1 op 3 à 5 mannen (20 à 30 procent), maar preciese cijfers ontbreken.
Premature ejaculatie (PE) kan zeer frustrerend zijn, zowel voor de man als voor zijn partner. Het kan leiden tot seksuele ontevredenheid en een normale seksuele en emotionele relatie bijna onmogelijk maken. Uit studies blijkt dat de partner van een man met vroegtijdige zaadlozing zich dikwijls ‘ongemakkelijk’ voelt bij hun partner, 50 % van hen lijdt er persoonlijk onder en 32 % heeft relationele problemen.

Dit is de reden waarom premature ejaculatie een probleem is dat de partners het best samen aanpakken. Onderzoek heeft aangetoond dat koppels die open en eerlijk over seksuele problemen bij mannen communiceren, de grootste kans hebben om de kwestie effectief te behandelen. Bijna 75 % van de mannen met PE die hulp zochten, deden dat omdat ze hun partner op seksueel vlak meer tevreden wilden stellen.
Op het bespreken van vroegtijdige zaadlozing berust echter nog steeds een groot taboe. Mannen die er last van hebben, zoeken niet snel hulp. En dat is jammer, want er bestaat wel degelijk een behandeling voor.

De Internationale Vereniging voor Seksuele Geneeskunde (ISSM) definieert premature ejaculatie als een seksuele stoornis bij mannen, die wordt gekenmerkt door:
• een ejaculatie die altijd of zo goed als altijd voor of binnen ca. een minuut na vaginale penetratie plaatsvindt;
• het onvermogen om de ejaculatie bij alle of zo goed als alle vaginale penetraties uit te stellen;
• het lijden onder negatieve persoonlijke gevolgen, zoals spanning, ergernis, frustratie en/of het vermijden van seksuele intimiteit.

De tijd tot ejaculatie is dus niet het enige criterium om over premature ejaculatie te kunnen spreken: er moet ook een gebrek aan controle op de ejaculatie zijn (men kan ze niet uitstellen) en de aandoening moet een negatieve invloed hebben op het persoonlijk welbevinden en op het seksleven.

De normale ejaculatietijd (IELT)
Er zijn mannen die vinden dat ze een te snelle zaadlozing hebben, terwijl de duur van penetratie tot de zaadlozing in werkelijkheid niet te kort is.
De duur van penetratie in de vagina tot aan de zaadlozing heet intravaginale ejaculatie latentie tijd (IELT). De meeste mannen hebben een IELT van 3 tot 6 minuten. Maar er bestaan grote verschillen van persoon tot persoon. De IELT neemt af met de leeftijd, van ca 6,5 minuten bij de 18-30 jarigen tot 4,3 minuten in de groep ouder dan 51 jaar. Gebruik van een condoom of een besnijdenis, heeft geen enkele invloed op de IELT.
Een IELT van minder dan één minuut wordt beschouwd als een te snelle zaadlozing.

CHEES-test
Checklist voor symptomen van premature ejaculatie


Aan de hand van deze checklist van symptomen kunt u testen of u mogelijk lijdt aan premature ejaculatie.

VRAAG ANTWOORD
Hoe was uw ejaculatiecontrole gedurende de voorbije 6 maanden? 1. zeer goed
2. goed
3. redelijk
4. slecht
5. zeer slecht
In hoeverre verstoort de snelheid waarmee u tijdens het vrijen klaarkomt, uw relatie met uw partner? 1. helemaal niet
2. een beetje
3. redelijk
4. sterk
5. heel sterk
Komt u klaar met minimale stimulatie? 1. nooit of bijna nooit
2. minder dan de helft van de keren
3. ongeveer de helft van de keren
4. meer dan de helft van de keren
5. bijna altijd
Voelt u zich gefrustreerd omdat u te vroeg klaar komt? 1. helemaal niet
2. een beetje
3. redelijk
4. veel
5. zeer veel
Hoeveel tijd verloopt er gemiddeld tussen de penetratie en het klaarkomen (IELT)? 1. ik kom meestal niet klaar
2. meer dan 10 minuten
3. tussen 5 en 10 minuten
4. tussen 1 en 4 minuten
5. minder dan 1 minuut

21-25: sterke aanwijzing voor premature ejaculatie
17-20: aanwijzing voor premature ejaculatie
Om te kunnen spreken van premature ejaculatie moet op de laatste vraag 5 punten gescoord worden.

BRON
Checklist for Early Ejaculation Symptoms (CHEES)
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0077676

Van jong tot oud
Zowel jonge mensen als ouderen kunnen te maken krijgen met premature ejaculatie. Meestal maakt men een onderscheid tussen primaire of levenslange premature ejaculatie en secundaire of verworven premature ejaculatie.

Primaire PE
Primaire of levenslange PE is aanwezig vanaf de eerste (of zo goed als eerste) seksuele ervaring, blijft het hele leven bestaan en treedt op tijdens alle soorten seksuele activiteiten. Genezing is vaak heel moeilijk, maar met een aangepaste behandeling kan het probleem meestal wel vrij goed beheerst worden.
• Aanwezig vanaf de eerste (of zo goed als eerste) seksuele ervaring;
• Blijft het hele leven bestaan en wordt mogelijk erger naarmate men ouder wordt;
• Ejaculatie gebeurt te snel (in 90 % van de gevallen in minder dan 1 minuut);
• Ejaculatie gebeurt te snel telkens (of zo goed als telkens) men geslachtsgemeenschap heeft;
• Ejaculatie gebeurt te snel met iedere (of zo goed als iedere) partner.
Ongeveer 65 % van de mannen met PE lijdt aan primaire PE.
Sommige mannen ejaculeren zelfs tijdens het voorspel, nog voor de penetratie heeft plaatsgevonden of voor het eerste contact met de vagina (anteportale ejaculatie). Dit zou bij zowat 5 procent van de mannen met primaire PE voorkomen.

Secundaire PE
Secundaire of verworven PE ontstaat pas later in het leven, en is vaak het gevolg van een andere medische aandoening of een psychologisch probleem. Secundaire PE is meestal vrij goed op te lossen.
• Ontstaat pas na een periode van normale ejaculatiecontrole en -tijd.
• Komt soms voor bij seks met slechts één of enkele specifieke partners (zogenaamde situationele PE).

BRONNEN
www.seksualiteit.be/lichaam-en-seks/seksuele-problemen/orgasmeproblemen/tips-om-het-orgasme-uit-te-stellen
http://q-box.be/node/236
www.urologie-antwerpen.be
www.pe.be
www.uza.be/erectieproblemen-en-vroegtijdige-zaadlozing
www.academia.edu/1466727/Richtlijn_vroegtijdige_zaadlozing
www.nvvs.info/professionals/seksuologie/richtlijnen
www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-ejaculation/basics/definition/CON-20031160
www.urologyhealth.org/urology/index.cfm?article=122
www.patient.co.uk/health/premature-ejaculation-leaflet
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001524.htm
www.science.gov/topicpages/p/premature+ejaculation+diagnostic.html
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0077676