Aspirine ter voorkoming van hartproblemen en hersentrombose

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws


Aspirine® (acetylsalicylzuur) wordt bij sommige mensen met hartproblemen voorgeschreven :


• Patiënten met stabiele of instabiele angor.
• Patiënten met vroeger doorgemaakt myocardinfact, T.I.A. (Transient Ischemic Attack) of ischemisch cerebrovasculair accident
• Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
• Patiënten die angioplastie of revascularisatiechirurgie hebben ondergaan.
• Patiënten met kleplijden of met voorkamerfibrillatie.

Bij bepaalde van deze patiëntengroepen, vooral patiënten met stabiele angor, met perifeer arterieel vaatlijden of met voorkamerfibrillatie, zijn de gunstige effecten van acetylsalicylzuur herhaaldelijk bevestigd. Over de duur van de behandeling lopen de meningen uiteen. In meerdere studies bleef het gunstig effect bestaan bij gebruik gedurende 2 tot 5 jaar.
Bij patiënten met coronairlijden zou de behandeling levenslang moeten worden verdergezet.
Het systematisch gebruik van aspirine bij mensen zonder gekende hart- en vaatziekten wordt niet aanbevolen. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om schijnbaar gezonde personen te detecteren bij wie het risico van myocardinfarct of cerebrovasculair accident is verhoogd en bij wie de mogelijke voordelen van acetylsalicylzuur groter zijn dan de nadelen (o.m. maagproblemen).
Er zijn evenwel patiënten zonder gekend cardiovasculair lijden, bij wie er op dit ogenblik voldoende bewijs bestaat om een preventieve behandeling met acetylsalicylzuur te overwegen. Het gaat met name om patiënten ouder dan 50 jaar die geen contra-indicaties voor acetylsalicylzuur vertonen en met minstens één belangrijke risicofactor voor coronairlijden: hardnekkig roken, hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie, familiale voorgeschiedenis van myocardinfarct.
Bron: Folia Pharmacotherapeutica
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram