ad

Veiligheidstips voor de zonnebank

Laatst bijgewerkt: november 2012
123-vr-zonnebank-170_08.jpg

nieuws Onder een zonnebank doet u in een korte periode veel UV-A en UV-B licht op. Wanneer u niet goed met zon- en zonnebanklicht om gaat, is de kans op schade erg groot. Intense en herhaalde blootstelling aan ultraviolet stralen kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker. Ook de ogen kunnen onomkeerbaar beschadigd worden (voor een recent overzicht van de gevaren van zonnebanken zie: www.bmj.com/content/345/bmj.e6101).

• Recent onderzoek (2011) van het Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) geeft aan dat zonnebankgebruikers worden blootgesteld aan uv-straling die zes keer sterker is dan middagzonlicht.
• Het Internationale kankeragentschap heeft de zonnebank in de hoogste risicocategorie voor de ontwikkeling van kanker geplaatst – dezelfde categorie als tabak en asbest. Voordien stond alleen zonlicht bekend als ‘bewezen risicofactor voor huidkanker’.
• Wie voor zijn 35ste de zonnebank gebruikt, loopt 75 % meer risico op kanker loopt dan een niet-zonnebankgebruiker.
• Wie eenmaal per maand bruint onder een zonnebank heeft na 20 à 30 jaar 2,4 maal zoveel risico op een kwaadaardig melanoom dan een niet-gebruiker.

• Onderzoek uit 2010 toonde aan dat amper 27 van 174 zonnebankcentra en schoonheidsinstituten die gecontroleerd werden door de FOD Economie de wettelijk bepaalde regels rond zonnebanken respecteren. Bij de zonnebankcentra zijn de inbreuken het frequentst: in 42 procent van de gevallen lag de stralingsintensiteit van de zonnebanken boven de toegelaten norm.
• Solariumbezoek heeft geen enkel positief effect op de gezondheid. Niet bij het voorbruinen van de huid, niet voor de vitamine D-productie of voor het versterken van het immuunsysteem.

Het is dus beter om helemaal niet onder de zonnebank te gaan.
Kunt u het toch niet laten, respecteer dan een aantal regels om de schade te beperken.

Veiligheidstips

Niet onder de zonnebank
• Bent u nog geen 18of hebt u een huidtype 1, ga dan nooit onder de zonnebank (in België is dat zelfs wettelijk verboden). Huidtype 1 verbrandt zeer snel, wordt niet bruin, zeer lichte huid, vaak sproeten, rood of lichtblond haar, lichte (blauwe) ogen.
• Ga niet onder de zonnebank als u zwanger bent.
• Hebt u een huidaandoening of neemt u geneesmiddelen die een abnormale zonnereactie kunnen uitlokken (bv. antibiotica), vraag dan vooraf advies aan uw arts.

Voorzorgsmaatregelen
• In elk zonnecentrum moeten duidelijk welbepaalde voorschriften uithangen. Respecteer die ook
Bij uw eerste bezoek aan een zonnecentrum moet u een document ontvangen met een aantal verplichte waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De onthaalverantwoordelijke moet u informeren over de gevaren van de blootstelling aan uv-stralen en uw huidtype bepalen. Door het document samen te ondertekenen, bevestigt u dat dit is gebeurd. Voorts word u ook ingeschreven in een register. Vervolgens zal de onthaalverantwoordelijke de duur, frequentie en intensiteit van de zonnebankbeurten afstemmen op uw huidtype.

• Automatische zonnecentra waar u de zonnebank zelf kan bedienen door er enkele muntjes in te gooien, zijn bij wet verboden. De zonnebank moet geregeld worden
door een gepersonaliseerde magneetkaart waarop vooraf de intensiteit en de duur van de zonnebankbeurten geprogrammeerd worden in functie van uw huidtype.
• Draag altijd een beschermende zonnebril met zijbeschermers. De ogen sluiten is onvoldoende. Zo’n bril moet gratis ter beschikking gesteld worden door het zonnecentrum.
• Gebruik geen parfum, dagcrème, deodorant enz. en verwijder alle make-up voor u onder de zonnebank gaat. Onder invloed van Uv-stralen kunnen die immers huidreacties uitlokken.

• Gebruik geen zonnebrandcrème. Die is niet alleen zinloos, maar kan bovendien stoffen bevatten die onder invloed van UV-stralen ongewenste huidreacties kunnen opwekken.

Hoe vaak en hoe lang?
• Ga niet meer dan twintig en liefst niet meer dan tien keer per jaar onder de zonnebank te gaan.
• Bouw een zonnebankkuur langzaam op. Eerst kort, pas later mag u er wat langer onder. Hoe lang is afhankelijk van uw huidtype. Het zonnecentrum is verplicht uw huidtype te bepalen en de maximumduur, frequentie en intensiteit berekenen. De duur van één beurt mag nooit langer dan twintig minuten zijn.
• Tussen de eerste en tweede beurt van elke sessie moet men een termijn van 48 uren respecteren, tussen de daaropvolgende beurten moet men minstens 24 uren wachten.

• Luister naar uw lichaam. Gaat uw huid prikken of jeuken, wacht dan niet tot de timer afgaat, maar ga onder de zonnebank vandaan.
ad


pub