ad

Opnieuw controverse rond borstkankerscreening

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Volgens een onderzoek aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam moeten vrouwen tussen de 40 en 49 moeten vaker op borstkanker gescreend worden met een mammografie. Het aantal vrouwen dat jaarlijks aan de ziekte overlijdt, neemt daardoor af. Eén extra screeningsronde op 48-jarige leeftijd redt veertig vrouwen per jaar. Screening van jonge vrouwen is daarentegen minder effectief, omdat borstkanker op jongere leeftijd minder vaak voorkomt en het moeilijker is afwijkingen vroeg vast te stellen. Tien extra onderzoeken tussen de 40 en 49 jaar verlaagt het aantal sterfgevallen met 150 tot 200, maar niet met 40 per jaar en dus 400 in tien jaar.

Overdiagnose
Volgens dit onderzoek zijn de risico's op overdiagnose en overbehandeling bij screening gering. Bij oudere vrouwen neemt deze kans toe. Het gaat om ongeveer 3 op honderd vrouwen met borstkanker. Zij hebben borstkanker die zo langzaam groeit dat zij er tijdens hun leven geen last van zouden hebben gehad, maar daar nu wel voor behandeld worden.

Volgens een grootschalig onderzoek (gepubliceerd in Annals of Internal Medicine) in Noorwegen bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar mogen de risico’s van overdiagnose evenwel niet onderschat worden: voor elk overlijden ten gevolge van borstkanker dat via de systematische opsporing via mammografie kan worden voorkomen, worden 10 vrouwen onnodig behandeld. Naar schatting 15 tot 25% van de borstkankers die door de screening worden opgespoord zijn immers onschadelijk. Vrouwen bij wie dergelijke kankers worden vastgesteld, worden dus ten onrechte ongerust gemaakt en krijgen vaak een behandeling die lastig en gevaarlijk kan zijn. Tegenover die tien onterechte borstkankers staan wel 20 vrouwen bij wie effectief een gevaarlijke vorm van borstkanker is vastgesteld.
ad


pub