ad

Nieuwe medicatie tegen longkanker veelbelovend

Laatst bijgewerkt: januari 2012
tek-longkanker-170_400_01.jpg

nieuws Het UZA in Antwerpen doet veelbelovend onderzoek naar de werking van een nieuw geneesmiddel tegen longkanker dat naar alle waarschijnlijkheid onder de naam Xalkori (ook Crizotinib genoemd) op de markt zal worden gebracht. De resultaten zijn zeer positief en geven hoop voor een aantal patiënten met een vergevorderd stadium van longkanker. Enkel longkankerpatiënten bij wie een specifiek gewijzigd ALK-gen actief is, kunnen met het geneesmiddel behandeld worden.

In België worden jaarlijks meer dan 7000 nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. 85% daarvan heeft een niet-kleincellige longkanker die traditioneel wordt behandeld met chemotherapie, al dan niet in combinatie met een chirurgische ingreep of radiotherapie. De meerderheid van de longkankerpatiënten hebben op het ogenblik van de diagnose echter reeds een vergevorderde of uitgezaaide ziekte waarbij de prognose niet zo gunstig is.

Voor 5 à 10 procent van deze patiënten is er echter hoop. Men ontdekte dat bij hen een wijziging van het ALK-gen verantwoordelijk is voor de groei van de tumor. De ALK-afwijking komt het vaakst voor bij jonge, niet-rokende longkankerpatiënten. Zij kunnen behandeld worden met Xalkori, een nieuw geneesmiddel dat ervoor zorgt dat het gewijzigde ALK-gen op non-actief kan worden gezet zodat de tumor niet verder groeit en zelfs verschrompeld. Hierdoor kan de levensduur van de patiënt met 8 maanden tot enkele jaren worden verlengd. Jammer genoeg kan men ook dit type kanker vandaag nog niet genezen.

Xalkori is in Europa nog niet vrij verkrijgbaar op de markt, aangezien het zich nog in testfase bevindt. In de Verenigde Staten wordt het wel reeds gecommercialiseerd. Patiënten die in aanmerking komen voor de behandeling met Xaltori, kunnen het geneesmiddel via hun behandelend arts wel verkrijgen (in studieverband of via een “compasionate use” programma).
ad


pub