Gevaarlijk gif in Zeeuws mosselen

Laatst bijgewerkt: maart 2022

nieuws De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor gif in mosselen en oesters uit het oostelijk deel van de Oosterschelde.
Daar mogen voorlopig geen mosselen en oesters worden opgevist. Schaal- en schelpdieren uit naastgelegen gebieden in de Oosterschelde moeten eerst worden getest voordat ze verhandeld mogen worden. Ook particulieren krijgen het advies om voorlopig van de oesters en de mosselen af te blijven.
Het gaat om de giftige stof tetrodotoxine (TTX), die zelfs in lage concentraties schade kan toebrengen aan het zenuwstelsel. Sinds oktober vorig jaar is bekend dat de gevaarlijke stof ook kan voorkomen in mosselen en oesters die in Nederland worden gekweekt. Daarom doet de NVWA sindsdien systematisch onderzoek in de Nederlandse kweekgebieden, waaronder de Oosterschelde.

Wat is TTX?
TTX is een gevaarlijk gif dat al in lage concentraties bij de mens kan leiden tot dodelijke verlammingsverschijnselen. Voor volwassen mensen kan een dosis van 1 tot 4 milligram al dodelijk zijn.
Het gaat om hetzelfde gif als dat van de kogelvis, die in Japan zeer populair is.
TTX veroorzaakt spierverlamming. De symptomen omvatten tintelend gevoel in de mond, misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, buikpijn, gevoelloosheid, spierzwakte, verstoorde coördinatie en spraak, spierverlamming, ademhalingsproblemen, verlaagde bloeddruk, verlaag- de hartslag en bewusteloosheid. Blootstelling kan uiteindelijk tot de dood leiden. Symptomen zijn meestal waarneembaar binnen een half uur tot enkele uren na de blootstelling. Er is geen antigif beschikbaar.
Indien vergiftiging met TTX optreedt, is de prognose goed indien de patiënt op tijd (als de patiënt nog bij bewustzijn is en nog geen of milde ademhalingsproblemen optreden) behandeld wordt en indien de patiënt de eerste 24 uur overleeft. Behandeling is vooral gericht op symptoombestrijding, waaronder beademing in geval van ademhalingsproblemen. In een vroeg stadium kan men actieve kool toedienen of de maag leegpompen om opname van TTX in de maag te remmen.
De symptomen verdwijnen meestal 1-5 dagen na blootstelling.

Onbekende oorsprong
Het is nog niet duidelijk wat de oorsprong is van dit gif. Het vermoeden is dat er een symbiose is tussen een bacterie en een organisme, wat bijvoorbeeld een alg of vis kan zijn. Het voorkomen van tetrodotoxines was tot voor kort bekend voor tropische en subtropische oceanen en zeeën. In Engeland is in de periode 2013-2014 TTX aangetroffen in mosselen en oesters die in Europa zijn gekweekt en geoogst.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
Meest gelezen
volgopfacebook

volgopinstagram