15 tips om binnen te stoken

123h-houtkachel-vuur-winter-gezellig-12-18.jpg

nieuws

1. Pas de kachel aan aan de ruimte die hij moet verwarmen

Hoe hard u ook stookt, een kachel met een te klein vermogen zal nooit voldoende warmte produceren om de gewenste temperatuur te bereiken. Omgekeerd moet u bij een kachel met een te groot vermogen al heel snel de luchttoevoer sterk beperken om het niet té warm te krijgen. Bij gebrek aan zuurstof brandt het hout dan minder fel. De temperatuur zakt, maar de verbranding verloopt niet langer optimaal, zodat de rook meer ongezonde stoffen bevat en een onaangename geur verspreidt. Kunt u de luchttoevoer zelden of nooit zo goed als volledig openzetten zonder dat het in huis meteen bloedheet wordt, dan is het vermogen van uw kachel duidelijk veel te groot. U doet er dan goed aan om uit te kijken naar een andere kachel. Vraag advies aan een verkoper die van wanten weet en uw oude kachel eventueel wil overnemen. Een kachel met het juiste vermogen zal bovendien veel minder brandstof verbruiken.

Als u een nieuwe kachel koopt, moet die voldoen aan de productnormering die eisen oplegt voor uitstoot en verbrandingsefficiëntie. De eisen zijn afhankelijk van het type toestel. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen voorzetkachels, inzetkachels, accumulerende toestellen, pellet-toestellen, open haarden, ketels en ketel-kachel combinaties. In praktijk wordt bij deze nieuwe kachels en ketels de uitstoot beperkt door o.m. optimale en getrapte zuurstofvervoer, naverbranding van de rookgassen en een betere isolatie van de verbrandingskamer.

Bij elk toestel dat op de markt gebracht wordt, moet bij de technische handleiding een verklaring van overeenstemming toegevoegd worden die de resultaten van de labotests bevat. Bij aankoop van een kachel beschik je dus meteen over de resultaten van de labotesten. U laat u hierbij best bijstaan door een professionele verkoper of verdeler van kachels.

2. Vermijd open haarden

Een open haard trekt warmte weg uit de ruimte, geeft gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu, en kan brand veroorzaken als er brandend materiaal wegspringt.

3. Zorg voor een goede plaatsing van uw schoorsteen

Vuur heeft zuurstof nodig. De schoorsteen trekt lucht uit uw woning aan en voert verbrandingsgassen af. Dat lukt alleen met een schoorsteen die boven de nok van het dak en aanpalende gebouwen uitsteekt. Bovendien moet de diameter van het schoorsteenkanaal aan uw kachel zijn aangepast. Anders trekt de schoorsteen slecht en vergroot het risico op een schoorsteenbrand. Laat uw schoorsteen plaatsen door een specialist; hij zorgt ervoor dat er geen hoeken in het afvoerkanaal voorkomen. 

4. Pas de aanbevelingen van de fabrikant toe

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar door de snelle evolutie op het vlak van ontwikkeling en performantie, kan het gebruik tussen verschillende modellen wijzigen. Gebruik ook enkel de brandstof die door de fabrikant is voorzien.

5. Zet de luchttoevoer van uw kachel niet altijd volledig open

Zet de luchttoevoer volledig open wanneer u de kachel aanmaakt. Zodra het vuur goed brandt, vermindert u de luchttoevoer een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. Als de kachel of te veel zuurstof aanzuigt, brandt het hout te fel. Het krijgt niet de tijd om volledig te verbranden en de schoorsteen zuigt vonken aan. Maar ook als het vuur te weinig zuurstof krijgt, bevat de rook meer roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide.

6. Gebruik de as van uw kachel niet als meststof in de moestuin

De as van uw kachel maakt de groenten ongezond en vervuilt het grondwater. As van hout bevat altijd schadelijke stoffen, zoals dioxines. Planten halen die via hun wortels uit de bodem en slaan ze op. Laat de as van uw kachel buiten in een afgesloten, onbrandbare container afkoelen en geef dit afval mee met het huisvuil.

7. Maak uw kachel niet aan met krantenpapier

De rook is ongezond: het papier is bedrukt en de inkt brandt gewoon mee op. Geef uw oud papier en karton mee met de selectieve huis-aan-huisophaling, zodat het kan worden gerecycleerd. U steekt uw kachel best aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes.

8. Leg bij het aanmaken van uw kachel het meest brandbare materiaal bovenaan

Het lijkt onlogisch, maar het is niettemin de beste methode. Het duurt soms iets langer voor de kachel goed brandt, maar er komen bij het aansteken minder schadelijke stoffen vrij.  Dat komt doordat minder hout onvolledig verbrandt. In landen waar heel veel mensen hout stoken, zoals Zwitserland of Zweden, wordt deze techniek steeds meer toegepast. In dit filmpje ziet u hoe u het best uw kachel van bovenaan kunt aansteken (de zogenaamde ‘top-down’ of ‘Zwitserse’ methode’) en wat daarvan de voordelen zijn.
Vermijd ook contact tussen het hout en de wanden van de kachel, om roetvorming op de wanden te voorkomen. Gebruik ook enkel hout met de juiste afmeting, aangeraden door de fabrikant.

9. Voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe en sluit de deur zo snel mogelijk

Op deze manier brandt het vuur optimaal en komen er zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in de woonruimte.

10. Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen

Om het risico op een schoorsteenbrand uit te sluiten, zit er maar één ding op: laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar grondig vegen, bij voorkeur door een vakman. Voor individuele stooktoestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht maar ten zeerste aan te raden. 
Maak ook de wanden van uw kachel regelmatig schoon. Een regelmatig onderhoud zal immers mogelijke defecten voorkomen, lagere stookkosten opleveren en uiteraard ook zorgen voor minder milieuverontreiniging. U kan ook best uw huurcontract of brandverzekeringspolis nakijken. Het zou kunnen dat men daarin bepaalde verplichtingen in verband met een schouwreiniging heeft opgenomen. 
Heel veel mensen geloven dat aardappelschillen verbranden de schoorsteen proper houdt, maar onderzoek wees uit dat dit geen enkel effect heeft. Ook de speciale producten die hier en daar te koop zijn, werken helemaal niet of maar een heel klein beetje. Het is mogelijk dat het jaarlijks schoorsteenvegen toch verplicht is, nl. indien dit in het gemeentelijke politiereglement is opgenomen.

11. Verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel

Samengesteld hout bevat lijm en andere kunststoffen. De verbranding ervan veroorzaakt veel luchtverontreiniging en roetaanslag. Om geurhinder, gezondheidsproblemen en een schoorsteenbrand te voorkomen, mag u dit soort hout niet verbranden.

12. Laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer u het gebruikt

Hazelaar bijvoorbeeld levert één van de beste soorten brandhout op. Het moet natuurlijk wel goed droog zijn, net zoals alle andere soorten brandhout. Na twee jaar onder een afdak is dat zeker het geval.
U twijfelt? Sla dan twee stronken tegen elkaar. Levert dat een doffe klank op, dan is het hout nog te vochtig. Een heldere klank bewijst dat het hout nagenoeg geen vocht meer bevat.

13. Twijfelt u of u goed of fout stookt? Kijk naar uw schoorsteen

Als de rook uit je schoorsteen wit of vrijwel onzichtbaar is, ben je goed bezig. De rook bestaat dan immers vrijwel uitsluitend uit waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt dan afval of nat hout. Dat zie je niet alleen, je ruikt het ook!

14. Sluit nooit de luchttoevoer van uw houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt

Door de luchttoevoer grotendeels af te sluiten, ontstaan twee problemen:
  • de schoorsteen trekt minder goed
  • de rook bevat meer ongezonde stoffen.
Het vuur krijgt dan te weinig zuurstof en verstikt. De verbranding is onvolledig en er ontstaat CO of koolmonoxide.

15. Sluit na enkele minuten de luchttoevoer als het vuur gedoofd is en er enkel assen overblijven

Zo vermijdt u warmteverlies via de schoorsteen.

Laatst bijgewerkt: november 2018

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram