Nieuwe griepvaccins: welke kiezen?

123-labo-flac-vacc-09-15.jpg

nieuws Dit jaar zijn er enkele nieuwe griepvaccins op de markt.

• Naast de gewone 'trivalente' vaccins (die twee componenten van het Influenza A-virus en één van het Influenza B-virus bevatten), twee nieuwe 'tetravalente' vaccins (die één extra component van Influenza-virus bevatten).
• Een van die nieuwe tetravalente vaccins is een 'levend afgezwakt' vaccin dat via de neus wordt toegediend, en dus niet moet ingespoten worden.

Griepvaccins tijdens het griepseizoen 2015-16

Alpharix Tetra: Tetravalent geïnactiveerd vaccin voor intramusculaire toediening aan volwassenen en kinderen ouder dan 3 jaar
Prijs 12,6 € (in geval van terugbetaling : 6,77 €)

Influvac: Trivalent geïnactiveerd vaccin voor intramusculaire toediening aan volwassenen en kinderen ouder dan 6 maanden.
Prijs 11,45 € (in geval van terugbetaling: 5,82 €)

Vaxigrip: Trivalent geïnactiveerd vaccin voor intramusculaire toediening aan volwassenen en kinderen ouder dan 6 maanden.
Prijs 11,94 € (in geval van terugbetaling : 6,23 €)

Intanza: Trivalent geïnactiveerd vaccin voor intradermale toediening aan volwassenen en kinderen ouder 6 maanden.
Prijs 12,27 € (in geval van terugbetaling: 6,50 €)

Fluenz Tetra : Tetravalent vaccin op basis van levende, verzwakte influenzavirussen voor intranasale toediening, vergund voor toediening bij kinderen en adolescenten van 2 tot en met 17 jaar.
Publieksprijs: 35,64 euro (geen terugbetaling).

Waarom een tetravalent griepvaccin?
De laatste 25 jaar behoren de belangrijkste influenza B-virussen tot de "B-Victorialijn" of de "B-Yamagata-lijn". Deze twee influenza B-viruslijnen verschillen qua antigene eigenschappen, en kruisprotectie tussen de twee viruslijnen is beperkt. Dat betekent dus dat u kunt besmet worden door het ene B-virus, ook als u eerder al besmet werd door het andere B-virus. Of dat u kunt besmet worden door het B-virus dat niet in het trivalente vaccin zit.
In de laatste griepseizoenen circuleerden beide influenza B-virussen vaak tegelijk. Welke influenza B-virussen het meest zullen circuleren in een bepaald seizoen, is moeilijk te voorspellen.

Door beide B-virustypes in het vaccin op te nemen, hoopt men dat u immuun bent tegen beide B-viruslijnen.
• Deze vaccins zouden eventueel een voordeel kunnen opleveren in geval van een seizoensgebonden epidemie waarbij de twee B-stammen tegelijk zouden circuleren of indien de gekozen B-stam in het trivalente vaccin ongeschikt blijkt.
• In de meeste seizoenen circuleren influenza B-virussen minder frequent dan influenza A-virussen. In de laatste vier influenzaseizoenen varieerde in België het percentage influenza B-virussen tussen de 1,5 en 50% van de gecontroleerde griepgevallen.
• Influenza B-virussen veroorzaken bij volwassenen minder ernstige griepverschijnselen. Bij kinderen lijkt de ziektelast door influenza B-virussen daarentegen groter, waardoor het potentiële voordeel van een tetravalent vaccin bij kinderen die omwille van een verhoogd risico moeten worden gevaccineerd, mogelijk groter is.

Op basis hiervan zegt het Belgisch Centrum voor Pharmacotherapeutische Informatie (BCFI) dat tetravalente vaccins de kans op "mismatch" tussen de influenza B-viruscomponent in het vaccin en de circulerende influenza B-virussen, beperkt. Dit kan theoretisch voordelen bieden, maar in de Belgische situatie bestaan weinig argumenten om een duidelijke voorkeur te geven aan een tetravalent vaccin, zeker bij volwassenen.

Waarom een levend afgezwakt nasaal vaccin?
De gewone griepvaccins worden gemaakt op basis van gedode deeltjes van griepvirussen. Het nieuwe nasale vaccin (Fluenz Tetra) daarentegen is bereid op basis van levend afgezwakte virusdeeltjes. 'Levende' vaccins wekken een reactie op die lijkt op een sterk afgezwakte vorm van de ziekte. Hierdoor zorgen zij in het algemeen voor een betere en langere afweer dan 'dode' vaccins. In theorie zal een nasaal toegediend levend afgezwakt vaccin een betere lokale immuniteit ter hoogte van neus en luchtwegen geven, en daardoor ook een betere bescherming tegen overdracht dan de momenteel beschikbare geïnactiveerde vaccins.

Levend afgezwakte griepvaccins worden sinds meerdere jaren in de Verenigde Staten gebruikt voor de veralgemeende vaccinatie van kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar.
In België wordt vaccinatie tegen influenza bij kinderen en adolescenten niet systematisch aanbevolen. De Hoge Gezondheidsraad adviseert enkel om kinderen die behoren tot een van de volgende risicogroepen te vaccineren met het geïnactiveerde vaccin:
• alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van longen (inclusief ernstig astma), hart (uitgezonderd hypertensie), lever, nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
• kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan;
• alle personen, ook kinderen, die onder hetzelfde dak leven met een van de voorgaande risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

De Hoge Gezondheidsraad onderzoekt momenteel de plaats van dit nieuwe vaccin in de Belgische context.
Volgens het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie zijn de voordelen van dit nieuwe vaccin beperkt en is het hoe dan ook slechts bestemd voor een beperkte groep mensen.
• Fluenz Tetra mag alleen gebruikt worden bij kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar.
• Geen enkel griepvaccin, inbegrepen dit nieuwe vaccin, mag gebruikt worden bij mensen met een (bewezen) allergie voor kippeneiwit.
• Bovendien mag dit nieuwe levende vaccin niet gebruikt worden bij kinderen:
- met een immunodepressie als gevolg van een aandoening (o.a. symptomatische HIV-infectie, leukemie, lymfoom) of een immuunsuppressieve behandeling (bv. met hoge doses systemische corticosteroïden, TNF-remmers, methotrexaat, antitumorale middelen);
- die behandeld worden met acetylsalicylzuur (gezien de theoretische mogelijkheid van optreden van Reye syndroom).
• Het levende vaccin wordt ook afgeraden bij kinderen en adolescenten met ernstig astma of wheezing, nochtans een belangrijke doelgroep voor griepvaccinatie.
• Er is met het levend vaccin een theoretisch risico van overdracht van het vaccinvirus; daarom wordt aanbevolen om na vaccinatie met Fluenz Tetra gedurende 1 à 2 weken nauw contact met personen met ernstige immunodepressie te vermijden; er zijn voor zover bekend nog geen gevallen van overdracht gerapporteerd.

Bronnen
www.bcfi.be/
www.minerva-ebm.be/nl/article/727
www.vaxinfopro.be/spip.php?article1600&lang=nl&retour=1


Laatst bijgewerkt: augustus 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram