Wereldwaterdag: Is het zinvol om uw drinkwater nog verder te zuiveren?

123-water-kraan-drinkb-leefm-170_03.jpg

nieuws Is het zinvol om uw drinkwater nog verder te zuiveren?
Leidingwater is perfect drinkbaar en het is niet nodig filtersystemen in te schakelen om zijn "kwaliteit" als drinkwater te verbeteren. Toch zou volgens enquêtes zowat de helft van de Belgen een of ander type van waterfilter gebruiken om de kwaliteit van het kraantjeswater te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat het leidingwater te ‘hard’ of van slechte kwaliteit zou zijn, of naar chloor smaakt.

Waterfilter is overbodig
Water filteren is echter overbodig, en brengt zelfs extra gezondheidsrisico's mee. Water dat uit uw kraan stroomt, is gecontroleerd. De in de publiciteit van filters beloofde verbeteringen zijn vaak miniem en tijdelijk. Door te filteren ondergaat het water bovendien een extra bewerking, maar op het gefilterde water is geen controle meer, terwijl de kans reëel is dat op de waterfilter bacteriegroei ontstaat, waardoor de microbiologische kwaliteit van het gefilterde water slechter is die van het oorspronkelijke kraantjeswater.
• Bij nabehandeling van kraantjeswater, bijvoorbeeld door middel van een filter, is het vermogen van de resterende chloor ontoereikend om het drinkwater verder veilig en kiemvrij te houden. Bovendien houden bacteriën en virussen van filtermateriaal, zodat ze zich daar nestelen, zich voeden met organisch materiaal uit het water en zich vermenigvuldigen.
• Filtersystemen met omgekeerde osmose worden afgeraden vanuit gezondheidsoogpunt. Reden is dat die systemen alle mineralen verwijderen, waardoor het water geen gezonde stoffen meer bevat. Bovendien kan er ongewenste kiemgroei optreden in het toestel, waardoor uw bacteriologisch veilig drinkwater zelf besmet wordt met kiemen.

Wat als uw drinkwater naar chloor geurt of smaakt?
Door zijn goed ontsmettende vermogen is chloor het beste product om drinkwater vrij te houden van ongewenste bacteriën en virussen. Om het water voldoende restvermogen tot ontsmetting mee te geven in het distributienetwerk, moet er na de drinkwaterproductie voldoende chloor toegevoegd worden. Hoewel de maximale hoeveelheid chloor genormeerd is, kan het water uit de kraan soms toch nog resten van chloor bevatten, wat u kunt ruiken of proeven. Die resthoeveelheid chloor is niet schadelijk voor de gezondheid.
De restproducten zijn ook vluchtig, zodat u van die eigenschap nuttig gebruik kan maken. U kunt het drinkwater bewaren in een open recipiënt, bij voorkeur met een brede hals, bv. een glazen karaf, zodat de chloorresten kunnen verdampen en verdwijnen. Dat heeft een gunstig effect op de geur en de smaak van uw drinkwater. Een druppeltje citroensap toevoegen helpt ook.

Onderhoud waterfilter
Indien u toch gebruik maakt van een waterfilter is een correcte installatie en adequaat onderhoud zeer belangrijk.

• Mechanische filters
Deze filters zijn bedoeld om zwevende deeltjes uit het water te verwijderen door middel van zuiver fysieke barrières. Het kan hier gaan om zand, neerslag van metaaloxiden afkomstig van natuurlijke substanties die opgelost zijn in het water of corrosie van metalen leidingen, zowel in het openbaar leidingnet als in de binneninstallaties.
Deze deeltjes vormen meestal geen gevaar voor de gezondheid en kunnen verwijderd worden door de installatie correct te reinigen, maar zij kunnen een versnelde slijtage van bepaalde huishoudapparaten of kraanwerk veroorzaken. Daarom stellen de installateurs soms voor mechanische filters te plaatsen bij de ingang van de installatie. Er zijn bobijnfilters (samengesteld uit geweven synthetische vezels), poreuze filters in keramisch materiaal of uit kunststof, alsook membraanfilters waarbij de diameter van de poriën de afmeting van de deeltjes bepaalt die zij kunnen tegenhouden.
Om doeltreffend te zijn en geen druk- of excessief debietverlies te veroorzaken moeten de filterzeven regelmatig gereinigd worden of de filterpatronen vervangen worden (volgens het type en de instructies van de fabrikant). Zo vermijdt u dat de filter gaat dichtslibben en aan de basis zou liggen van bacteriegroei. Er bestaan zelfreinigende filters die gemakkelijker kunnen worden onderhouden.

• Adsorptiefilters
Deze categorie van filters omvat voornamelijk filters met actieve kool. Actieve kool heeft de eigenschap in de filtermassa een grote verscheidenheid aan organische moleculen en chloor vast te houden.
Filtratie met actieve kool wordt ook in de waterproductiecentra van waterbedrijven toegepast om ongewenste substanties te verwijderen. Wanneer het water aan de verbruiker geleverd wordt moeten de drinkwaternormen gerespecteerd worden. Het bevat dan geen schadelijke stoffen meer.
Er zijn 3 soorten actieve-koolfilters in de handel te verkrijgen :
• filters die in de leiding zelf worden gemonteerd (net na de watermeter aan de ingang van de installatie of net voor het toestel of watercircuit dat men wenst te behandelen);
• kleine filtertjes die men op de kraan zelf schroeft;
• filterpatronen die men in een kan of kruik plaatst; het filterelement is in dit geval veelal een combinatie van actieve kool en ionenuitwisselingsharsen om het water te verzachten.
Bij de laatste twee types is het mogelijk dat het filterpatroon in contact komt met de buitenlucht. Dit kan een woekering van bacteriën tot gevolg hebben. Er komt dus water met een mindere bacteriologische kwaliteit uit het filtertje. Wanneer de filter verzadigd is met geadsorbeerde stoffen kunnen deze in bepaalde gevallen in grote concentraties in het water vrijkomen; regelmatig vervangen van de filterpatronen is dus noodzakelijk.

Loden buizen
In bepaalde gevallen, met name als de binnenleidingen of de huisaftakking nog van lood zijn, kan het plaatsen van een speciale filter op de kraan die voor drinkwater wordt gebruikt een voorlopige remedie vormen, in afwachting dat het geheel van de installatie wordt gesaneerd. Opnieuw moet erop toegezien worden een type van filter te kiezen dat niet langer kan gebruikt worden dan voor de duur en de capaciteit waarvoor hij voorzien is, want anders bestaat er een risico van ernstige verslechtering van de waterkwaliteit.

Informatie over de samenstelling en de kwaliteit van uw leidingwater
U kunt uw drinkwatermaatschappij contacteren om informatie op te vragen over samenstelling en kwaliteit van het leidingwater in uw regio. U kunt ook bij uw maatschappij terecht met klachten over de smaak, de reuk of de kleur van uw drinkwater of in geval van andere kwaliteitsveranderingen.

Bronnen
www.versdrinkwater.be/faq.html
www.zorg-en-gezondheid.be/Gezond-leven-en-milieu/Milieu-en-gezondheid/Leidingwater/#h-123


Laatst bijgewerkt: april 2014

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram