Waarom is je kind agressief?

dossier Agressief gedrag bij een kind kan moeilijk zijn voor de omgeving, maar ook voor het kind zelf. Er zijn veel verschillende factoren die agressie bij een kind kunnen uitlokken. Het is belangrijk om de juiste reden van het gedrag te identificeren, zodat je op de meest passende wijze kan reageren. 

Wat is agressie?

123_m_kind_boos_roepen.jpg

Agressie is er in vele vormen. Sommige definiëren een brutale opmerking al als agressie, terwijl er voor de ander lichamelijk geweld nodig is om te spreken over agressief gedrag. Grofweg is agressie onder te verdelen in vijf categorieën:

 1. Gezonde agressie: dit is eigenlijk een vorm van assertiviteit. Je geeft aan iemand te kennen dat hij rekening moet houden met jou. Op een negatieve manier weliswaar.
 2. Openlijke agressie: dit uit zich in fysiek en/of verbaal geweld zoals slaan, schoppen of schelden.
 3. Bedekte agressie: hieronder valt gedrag als liegen, tegendraads doen of diefstal. Dit gedrag vloeit meestal voort uit rancune tegenover de ander.
 4. Instrumentele agressie: goed doordachte handelingen, met de bedoeling bepaalde voordelen te verkrijgen.
 5. Reactieve agressie: agressief gedrag als reactie op een situatie, bijvoorbeeld pesterijen. De situatie werkt als trigger voor het agressieve gedrag.

Oorzaken van agressie

Biologie
Kinderen verschillen enorm in hun karakter en temperament. Sommigen zijn prikkelgevoeliger dan anderen. Daardoor kunnen ze angstig of agressief worden. Een kind met ADHD zal ook sneller agressief gedrag vertonen.
Aangeleerd gedrag
In sommige gevallen leren kinderen agressief te zijn door hun omgeving. Ze nemen dit gedrag over van hun rolmodellen, zoals bijvoorbeeld de ouders, familieleden of andere kinderen op school of uit de buurt.
Reactie op gevoelens
Een kind kan agressief worden als reactie op angst. Agressie is dan een manier om de angst te camoufleren en te overheersen. Een kind kan ook uit frustratie agressief worden, als een taak niet lukt bijvoorbeeld. Ook verveling leidt soms tot agressief gedrag bij een kind. Verder is stress een belangrijke trigger. In de meeste gevallen is de aanleiding een specifieke gebeurtenis: pesterijen, een verhuizing, scheiding van de ouders,... 

Hoe ga je om met een agressief kind?

 • Als je kind agressief is, grijp dan meteen in, maar blijf zelf rustig en gebruik nooit geweld.
 • Probeer met je kind zoveel mogelijk te praten over zijn gedachten en gevoelens.
 • Communiceer duidelijk hoe het geweld aanvoelt voor andere personen.
 • Vraag naar de reden van het gedrag. Als je geen antwoord krijgt, probeer de reden dan zelf te ontdekken.
 • Geef duidelijk je grenzen aan en koppel ook gevolgen aan het agressieve gedrag.
 • Lukt het niet om de agressie te verminderen? Schakel dan derden in: de school, een maatschappelijk werker of een andere specialist.

Bron:
www.klascement.net

auteur: Sara Claessens, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: september 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram