Effecten van psychotherapie bij depressie overschat

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Het effect van psychotherapie bij de behandeling van een depressie wordt overschat. Dat komt doordat studies die een gunstige uitwerking van de behandeling aantonen, veel meer kans hebben om te worden gepubliceerd. Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben dat vastgesteld samen met collega's uit Zweden en de Verenigde Staten, na bestudering van ruim duizend wetenschappelijke artikelen.

Onderzoekers toonden eerder al aan dat de doelmatigheid van antidepressiva bij patiënten met een lichte depressie om dezelfde reden wordt overschat. Mede daardoor zijn richtlijnen over de behandeling van deze groep patiënten aangepast. Zij krijgen nu vaker psychotherapie als behandelmogelijkheid aangeboden.
Nu ook het effect daarvan kleiner blijkt te zijn dan op grond van wetenschappelijke publicaties werd aangenomen, pleiten de onderzoekers voor onderzoek naar nieuwe, betere methodes om depressie te behandelen


pub