Astrologie en anorexie

Laatst bijgewerkt: september 2001

nieuws Schotse onderzoekers schrijven dat de geboortemaand van een vrouw iets zou te maken hebben met het risico op anorexie. Hun studie verscheen in het septembernummer van het International Journal of Eating Disorders. De onderzoekers van de Royal Cornhill Hospital in Aberdeen vergeleken de geboortemaanden van 446 anorexie-patiënten met die van 5.800 gezonde vrouwen.
Meisjes geboren in de lente en het begin van de zomer (van maart tot juni) zouden 10 tot 15% meer kans hebben op anorexie dan meisjes die in andere maanden worden geboren.
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat zwangere vrouwen tijdens de wintermaanden meer worden blootgesteld aan allerlei infecties, vooral griep. Ook seizoensvariaties in het dieet zouden een rol kunnen spelen.






pub