Depressie dreigt bij herstructurering bedrijf

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
man-stress-bureau.jpg

nieuws Werknemers die na een herstructurering van hun bedrijf aan de slag kunnen blijven, terwijl collega’s worden afgedankt, hebben een verhoogde kans op een depressie en verwante psychische klachten (stress, angststoornis), zeggen Britse onderzoekers. Die kans is even groot als en soms zelfs groter dan voor diegenen die ontslagen werden. Dat zou te maken hebben met de vrees voor toekomstige herstructureringen waarvan zij dan het slachtoffer zouden kunnen worden.
De ontslagen werknemers hadden ruim 60% meer kans om anti-depressiva en slaapmiddelen te moeten nemen, in vergelijking met gewone werknemers die niet met herstructuringen geconfronteerd werden. Bij de werkenden lag dit percentage rond 50%. Mannen zijn gevoeliger voor dit soort klachten dan vrouwen.


bron: Journal of Epidemiology and Community Healthpub