ad

Sport tegen osteoporose

Laatst bijgewerkt: oktober 2019

nieuws Osteoporose is een aandoening waarbij de botten door ontkalking geleidelijk minder stevig worden en in een vergevorderd stadium onder een normale belasting kunnen breken. Het is een stille, sluipende aandoening die traag en symptoomloos vooral de ruggenwervels, de heup en onderarmbotten aantast. De aandoening treft voornamelijk vrouwen na de menopauze en oudere mannen en wordt meestal pas ontdekt nadat zich een botbreuk heeft voorgedaan. Mensen van boven de 50 met een zittend bestaan die weinig of nooit sport hebben beoefend, lopen een groter risico dan actieve mensen.
Preventie door middel van voldoende beweging is dus de boodschap. Alle sporten waarbij (lichtjes) gesprongen wordt of sporten waarbij de botten krachten te verwerken krijgen zoals bij balsporten, wintersport of zelfs fitness (trilplaat) kunnen als botverstevigend beschouwd worden.
Bovendien start de preventie van osteoporose op jonge leeftijd aangezien men voor de leeftijd van 35 jaar een zo groot mogelijke botmassa moet verwerven om deze vervolgens op een zo hoog mogelijk peil te houden.

zie ook artikel : Osteoporose: oorzaken en behandeling
ad


pub