Campagne: Geweld thuis, dat klopt nooit!

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
campagne-geweld-thuis-200.jpg

nieuws Met de campagne ‘Geweld thuis, dat klopt nooit!’ roept de provincie elke West-Vlaming op om in de periode tussen 25 november en 6 december 2005 een duidelijk zichtbaar wit lintje op te spelden als teken van betrokkenheid bij de problematiek van gezinsgeweld.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat meer dan vier op tien kinderen fysiek geweld ondergaan, meer dan drie op tien kinderen te maken krijgen met verbaal geweld en meer dan twee op tien kinderen seksueel geweld meemaken voor de leeftijd van 18 jaar. Meer dan 80 % van de kindermishandeling gebeurt binnen het gezin. Geweld op jonge leeftijd heeft ernstige gevolgen op de psychische en ook lichamelijke gezondheid op jonge, maar ook op latere leeftijd.

Wetenschappelijk onderzoek uit België en de buurlanden wijst uit dat:
- geweld meemaken veel voorkomt, zowel bij mannen (73 %) als vrouwen (68 %).
- geweld meemaken begint op jonge leeftijd
- mannen meer geweld meemaken buitenshuis en vaker slachtoffer worden van de minder zware vormen geweld.
- Vrouwen maken veel meer geweld mee binnen partnerrelaties. Zij worden ook slachtoffer van zwaardere vormen van geweld. Het geweld neemt, meer dan bij mannen, chronische vormen aan. Eén vrouw op zeven krijgt op een bepaald moment in haar leven te maken met ernstige vormen van psychisch en seksueel geweld.
Bij zorgafhankelijke, thuiswonende ouderen wordt steeds meer de problematiek van ouderenmis(be)handeling erkend en herkend.
Dit jaar voert de provincie voor de tweede maal tussen 25 november 2005 en 6 december 2005 haar eigen campagne tegen gezinsgeweld. Zij wil, met steun van de politionele en de hulpverlenende sector, een affiche en flyercampagne opzetten naar het model van de internationale White Ribbon Campaign.
De provincie West–Vlaanderen wil de internationale visie van de White Ribbon Campaign echter verruimen :
Met de campagne ‘Geweld thuis, dat klopt nooit!’, wil de provincie de problematiek van psychisch, fysiek en seksueel geweld in de West–Vlaamse gezinnen onder de aandacht brengen. Hierbij gaat onze aandacht naar het geweld tussen partners, op (eigen) kinderen, op ouders, op inwonende ouderen.
De West-Vlaming die in de periode van 25 november tot 6 december 2005 een wit lintje opspeldt wil hiermee bevestigen dat hij/zij ernaar streeft:
• nooit geweld te plegen,
• geweld nooit oogluikend toe te staan,
• geen excuses te zoeken voor geweldplegers,
• nooit te denken dat iemand erom vraagt,
• geweld niet te verzwijgen, het te melden, erover te durven praten
• anderen te willen overtuigen het geweld te doen stoppen.

Het doel van de campagne is de problematiek uit de taboesfeer halen zodat er meer publieke erkenning komt voor het probleem. We willen aangeven dat iedereen kan bijdragen tot een samenleving waar minder geweld voorkomt. Het is belangrijk niet over geweld te zwijgen, het te melden, hulp te zoeken, de politie in te schakelen waar dat kan of wenselijk is, ook al vindt dit geweld plaats tussen de ‘beschermende’ muren van het gezin.
We weten dat het ervaren van geweld in het gezin, als getuige of als rechtstreeks slachtoffer de voedingsbodem kan vormen om in een latere fase van het leven opnieuw met geweld te worden geconfronteerd of zelf geweld te plegen. Gepast omgaan met geweld kan deze cirkel misschien doorbreken. Daarom willen we in de campagne duidelijk aandacht besteden aan de jeugd. Iedere secundaire school met een derde graad werd aangeschreven om de campagne mee te ondersteunen. Heel wat scholen reageerden positief op onze oproep.
www.west-vlaanderen.be/wittelintjes
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram