ad

30 procent dementiegevallen kunnen voorkomen worden

Laatst bijgewerkt: april 2018
123-knoop-zakd-vergeten-dement-geheug-04-18.jpg

nieuws

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De aandoening is niet alleen een zware last voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Grote doorbraken in medicijnonderzoek blijven vooralsnog uit. Het is dan ook sterk de vraag of hét middel tegen dementie ooit gevonden gaat worden.

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 7 veranderbare risicofactoren (diabetes, hypertensie, obesitas, onvoldoende lichaamsbeweging, depressie, roken, laag opleidingsniveau) samen verantwoordelijk zijn voor liefst 30 procent van het aantal gevallen van dementie wereldwijd.

Een grote Scandinavische studie heeft onlangs laten zien dat mensen die 2 jaar lang een programma gericht op voeding, beweging, cognitieve training en vasculair risicomanagement volgden, beter gingen presteren op cognitieve testen dan mensen die alleen een algemeen gezondheidsadvies kregen. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat preventie in de vorm van risicoreductie haalbaar en zinvol is, zeker wanneer vroeg in het leven gekozen wordt voor een gezonde leefstijl.

12 risicofactoren
Onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg hebben een eenvoudige test ontwikkeld, genaamd 'LIBRA'. Hiermee kan de actuele gezondheidstoestand van individuele personen gericht op hersengezondheid op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart worden gebracht. LIBRA is de Engelse afkorting van ‘Lifestyle for Brain Health’ (leefstijl voor een gezond brein). LIBRA bestaat uit de twaalf te veranderen factoren die aangepakt kunnen worden door middel van veranderingen in de leefstijl: alcoholgebruik, lichaamsbeweging, cholesterol, stemming, hoge bloeddruk, voeding, mentale stimulatie, obesitas (ernstig overgewicht), roken, hart- en vaatziekten, diabetes (suikerziekte) en chronische nierziekte. LIBRA laat zien waar er ruimte is voor verbetering om het persoonlijke risico op dementie terug te dringen. Met andere woorden, het laat u uw eigen potentieel zien om dementie tegen te gaan. 

Drie leefstijladviezen
Daarom lanceert het Alzheimer Centrum Limburg samen met het Universitair Medisch Centrum Maastricht (Maastricht UMC+) een campagne ‘We zijn zelf het medicijn’. Met deze campagne hoopt men meer bekendheid te geven aan het feit dat uw leefstijl invloed heeft op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie, en dat werken aan gezonde hersenen en een fit lichaam voor iedereen verstandig is. Daarmee willen we zoveel mogelijk nieuwe gevallen helpen voorkomen.
Hoe eerder u daarmee begint, hoe beter het is. Ook voor mensen die nog maar een jaar of 40 oud zijn is het verstandig om met de gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Dat is beter dan wachten op een medicijn dan er misschien niet komt en bovendien zinvol omdat diezelfde gezonde leefstijl ook effect heeft op heel veel andere ernstige aandoeningen. 

Maastrichtse wetenschappers ontdekten dat drie leefstijladviezen centraal staan:
Blijf nieuwsgierig. heb een doel: een hobby, iets leren, een eigen tuintje…
Eet gezond: veel groente en fruit, olijfolie, rook niet
Beweeg regelmatig: ga wandelen of zwemmen, blijf bezig.

MijnBreincoach app & campagne
In opdracht en in samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg is de MijnBreincoach app ontwikkeld die gebruikt kan worden om leefstijlverandering daadwerkelijk tot stand te brengen en vol te houden. De MijnBreincoach app geeft u inzicht in uw persoonlijk gezondheidsprofiel (gebaseerd op de LIBRA score), en helpt je vervolgens om kleine en haalbare stappen te zetten naar een gezondere leefstijl en daarmee gezondere hersenen.

Meer informatie over de MijnBreincoach-app en de campagne 'We zijn zelf het medicijn' is te vinden via: www.mijnbreincoach.eu en www.wezijnzelfhetmedicijn.nl ;
De app is beschikbaar via de App Store en via Google Play.
ad


pub